23. 1. 2020  4:18 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VELIČ, A. -- ŠURINA, I. -- HÁZ, A. -- VOSSEN, F. -- IVANOVA, I. -- SOLDÁN, M. Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant. Journal of Wood Chemistry and Technology, s. 1--10.

Originálny názov: Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant
Slovenský názov:
Autor: Annamarie Velič (40%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (30%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (10%)
Frans Vossen (10%)
Irina Ivanova (5%)
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (5%)
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Wood Chemistry and Technology
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 10
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Igor Šurina, PhD.
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Wood Chemistry and Technology. 2019.

Originálny názov: Journal of Wood Chemistry and Technology
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 12.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)