23. 1. 2020  2:53 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GEMEINER, P. -- KULIČEK, J. -- SYROVÝ, T. -- HÁZ, A. -- KHUNOVÁ, V. -- HATALA, M. -- MIKULA, M. -- HVOJNIK, M. -- GÁL, L. -- JABLONSKÝ, M. -- OMASTOVÁ, M. Screen-printed PEDOT:PSS/halloysite counter electrodes for dye-sensitized solar cells. Synthetic Metals, 256. s. 16148.

Originálny názov: Screen-printed PEDOT:PSS/halloysite counter electrodes for dye-sensitized solar cells
Slovenský názov:
Autor: Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (45%)
Ing. Jaroslav Kuliček, PhD. (5%)
Tomáš Syrový (5%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (10%)
doc. Ing. Viera Khunová, PhD. (5%)
Ing. Michal Hatala, PhD. (5%)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (5%)
Ing. Matej Hvojnik (5%)
Ing. Lukáš Gál, PhD. (5%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (5%)
Mária Omastová (5%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Synthetic Metals
Číslo zväzku (ročník): 256
Od strany: 16148
Do strany: 16148
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Synthetic Metals.

Originálny názov: Synthetic Metals
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)