23. 1. 2020  2:18 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANEK, M. -- GABOŠOVÁ, T. -- FIALKA, R. -- HAJDÚCHOVÁ, Z. -- VETEŠKA, P. -- TOMANOVÁ, K. -- FERANC, J. -- PLAVEC, R. -- KOVÁR, V. -- PECIAR, P. -- BAČA, Ľ. -- ALEXY, P. Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development. In Preparation of Ceramic Materials. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 115--122. ISBN 978-80-553-3314-4.

Originálny názov: Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Marián Janek, PhD. (10%)
Tatiana Gabošová (8%)
Roman Fialka (8%)
Ing. Zora Hajdúchová, PhD. (8%)
Ing. Peter Veteška, PhD. (8%)
Ing. Katarína Tomanová, PhD. (8%)
Ing. Jozef Feranc, PhD. (8%)
Ing. Roderik Plavec, PhD. (8%)
Ing. Vladimír Kovár, CSc. (10%)
doc. Ing. Peter Peciar, PhD. (8%)
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (8%)
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (8%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav procesného inžinierstva
Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Preparation of Ceramic Materials
Podnázov:
Od strany: 115
Do strany: 122
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Preparation of Ceramic Materials. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-553-3314-4.

Originálny názov: Preparation of Ceramic Materials
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-553-3314-4
Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach
Miesto vydania: Košice,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)