23. 1. 2020  3:16 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANUS, J. -- VIZÁROVÁ, K. -- LALÍKOVÁ, N. -- JABLONSKÝ, M. -- ČÍŽOVÁ, K. -- HANUS, M. Nové možnosti v oblasti eliminácie mikrobiologickej kontaminácie pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. In Zborník Slovenského národného múzea - História. Bratislava,: Slovenské národné múzeum, 2019, s. 19--33. ISBN 978-80-8060-457-8.

Originálny názov: Nové možnosti v oblasti eliminácie mikrobiologickej kontaminácie pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
Anglický názov:
Autor: Ing. Jozef Hanus, CSc. (5%)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (40%)
Nina Lalíková (15%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (20%)
Ing. Katarína Čížová, PhD. (15%)
Michal Hanus (5%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Zborník Slovenského národného múzea - História
Podnázov:
Od strany: 19
Do strany: 33
Počet strán: 15
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Hanus, CSc.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zborník Slovenského národného múzea - História. Bratislava,: Slovenské národné múzeum, 2019. ISBN 978-80-8060-457-8.

Originálny názov: Zborník Slovenského národného múzea - História
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8060-457-8
Vydavateľ: Slovenské národné múzeum
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)