23. 1. 2020  3:08 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÍREŠ, O. -- HÍREŠ, M. Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie tradičnými metódami sterilizácie a dezinfekcie pri ochrane objektov kultúrneho dedičstva. In Zborník Slovenského národného múzea - História. Bratislava,: Slovenské národné múzeum, 2019, s. 5--18. ISBN 978-80-8060-457-8.

Originálny názov: Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie tradičnými metódami sterilizácie a dezinfekcie pri ochrane objektov kultúrneho dedičstva
Anglický názov:
Autor: Ing. Ondrej Híreš (90%)
Ing. Michal Híreš, PhD. (10%)
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Zborník Slovenského národného múzea - História
Podnázov:
Od strany: 5
Do strany: 18
Počet strán: 14
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ondrej Híreš
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zborník Slovenského národného múzea - História. Bratislava,: Slovenské národné múzeum, 2019. ISBN 978-80-8060-457-8.

Originálny názov: Zborník Slovenského národného múzea - História
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8060-457-8
Vydavateľ: Slovenské národné múzeum
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)