20. 1. 2020  18:25 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VIZÁROVÁ, K. -- LALÍKOVÁ, N. -- KLEMPOVÁ, S. -- ČÍŽOVÁ, K. -- TIŇO, R. -- REHÁKOVÁ, M. The influence of conservation treatment by using low-temperature atmospheric plasma on stability of colour layer. In 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019, s. 61. ISBN 978-80-8208-021-9.

Originálny názov: The influence of conservation treatment by using low-temperature atmospheric plasma on stability of colour layer
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (30%)
Nina Lalíková (10%)
Bc. Simona Klempová (10%)
Ing. Katarína Čížová, PhD. (10%)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (20%)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 61
Do strany: 61
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019. ISBN 978-80-8208-021-9.

Originálny názov: 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-021-9
Vydavateľ: University Library in Bratislava
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)