23. 1. 2020  2:42 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAJOVÁ, I. -- VIZÁROVÁ, K. Identification of chemical properties in paper structure through colour difference. In 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019, s. 78--79. ISBN 978-80-8208-021-9.

Originálny názov: Identification of chemical properties in paper structure through colour difference
Slovenský názov:
Autor: Ing. Izabela Vajová (60%)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (40%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 78
Do strany: 79
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Izabela Vajová
Posledná zmena: 26.10.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019. ISBN 978-80-8208-021-9.

Originálny názov: 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-021-9
Vydavateľ: University Library in Bratislava
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)