23. 1. 2020  3:21 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BORSIG, E. -- UJHELYIOVÁ, A. -- FIDLEROVÁ, A. -- MILATA, V. Zelená chémia. ChemZi, 15. s. 8.

Originálny názov: Zelená chémia
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. (25%)
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. (25%)
A. Fidlerová (25%)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (25%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: ChemZi
Číslo zväzku (ročník): 15
Od strany: 8
Do strany: 8
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi. 2019.

Originálny názov: ChemZi
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)