23. 1. 2020  4:05 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRIŽINCOVÁ, P. -- JABLONSKÝ, M. -- HÁZ, A. -- ŠIMA, J. Chemical composition of Lavender (Lavandula int. Grosso ) extracts obtained by Accelerated Solvent Extraction. International Journal of Scientific & Engineering Research, 10. s. 10.

Originálny názov: Chemical composition of Lavender (Lavandula int. Grosso ) extracts obtained by Accelerated Solvent Extraction
Slovenský názov:
Autor: Ing. Petra Strižincová (75%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (10%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (10%)
prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: International Journal of Scientific & Engineering Research
Číslo zväzku (ročník): 10
Od strany: 10
Do strany: 10
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Petra Strižincová
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Scientific & Engineering Research. 2019.

Originálny názov: International Journal of Scientific & Engineering Research
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)