28. 1. 2020  14:52 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRIŽINCOVÁ, P. -- HÁZ, A. -- VÁĽKA, J. -- ŠURINA, I. Using of spruce needle extractives as protection agent against insects attack. Journal of Hygienic Engineering and Design, 28. s. 96--101.

Originálny názov: Using of spruce needle extractives as protection agent against insects attack
Slovenský názov:
Autor: Ing. Petra Strižincová (80%)
Ing. Aleš Ház, PhD. (5%)
Jozef Váľka (5%)
Ing. Igor Šurina, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Hygienic Engineering and Design
Číslo zväzku (ročník): 28
Od strany: 96
Do strany: 101
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Petra Strižincová
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Hygienic Engineering and Design.

Originálny názov: Journal of Hygienic Engineering and Design
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)