20. 1. 2020  19:26 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LORENCOVÁ, L. -- GAJDOŠOVÁ, V. -- HRONČEKOVÁ, Š. -- BERTÓK, T. -- BLAHUTOVÁ, J. -- VIKARTOVSKÁ, A. -- PARRÁKOVÁ, L. -- GEMEINER, P. -- KASÁK, P. -- TKÁČ, J. 2D MXenes as Perspective Immobilization Platforms for Design of Electrochemical Nanobiosensors. Electroanalysis, 31. s. 1833--1844.

Originálny názov: 2D MXenes as Perspective Immobilization Platforms for Design of Electrochemical Nanobiosensors
Slovenský názov:
Autor: Lenka Lorencová (15%)
Ing. Veronika Gajdošová, PhD. (5%)
Ing. Štefánia Hrončeková (5%)
Ing. Tomáš Bertók, PhD. (5%)
Jana Blahutová (5%)
Alica Vikartovská (5%)
Ing. Lucia Parráková (25%)
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (25%)
Peter Kasák (5%)
Ján Tkáč (5%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Electroanalysis
Číslo zväzku (ročník): 31
Od strany: 1833
Do strany: 1844
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Veronika Gajdošová, PhD.
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Electroanalysis. 2019.

Originálny názov: Electroanalysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)