23. 1. 2020  2:52 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HVOJNIK, M. -- POPOVIČOVÁ, A M. -- PAVLIČKOVÁ, M. -- HATALA, M. -- GEMEINER, P. -- MIKULA, M. The crucial role of blocking layers in perovskite solar cells with the carbon back electrode. In 18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz. Linz,: Johannes Kepler University, 2019, s. 1. ISBN 978-3-900554-78-1.

Originálny názov: The crucial role of blocking layers in perovskite solar cells with the carbon back electrode
Slovenský názov:
Autor: Ing. Matej Hvojnik (70%)
Ing. Anna Mária Popovičová (10%)
Ing. Michaela Pavličková (5%)
Ing. Michal Hatala, PhD. (5%)
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (5%)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (5%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz
Podnázov:
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matej Hvojnik
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz. Linz,: Johannes Kepler University, 2019. ISBN 978-3-900554-78-1.

Originálny názov: 18th Austrian Chemistry Days, 23.-27.9.2019, Linz
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-900554-78-1
Vydavateľ: Johannes Kepler University
Miesto vydania: Linz,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)