19. 1. 2020  16:43 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HABEROVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- VORČÁKOVÁ, D. -- MACHATOVÁ, Z. -- ORAVEC, M. The efect of the binder on stability of the colour layer and it´s spectroskopy change. In 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019, s. 64. ISBN 978-80-8208-021-9.

Originálny názov: The efect of the binder on stability of the colour layer and it´s spectroskopy change
Slovenský názov:
Autor: Ing. Katarína Haberová (20%)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (20%)
Ing. Dominika Vorčáková (20%)
Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD. (20%)
Ing. Michal Oravec, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts
Podnázov:
Od strany: 64
Do strany: 64
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Haberová
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019. ISBN 978-80-8208-021-9.

Originálny názov: 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-021-9
Vydavateľ: University Library in Bratislava
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)