28. 1. 2020  15:42 Alfonz
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DVONKA, V. Pedagogika Polygrafica – seriál o polygrafickom školstve Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. PrintProgress, s. 59--61.

Originálny názov: Pedagogika Polygrafica – seriál o polygrafickom školstve Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Anglický názov:
Autor: Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (100%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: PrintProgress
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 59
Do strany: 61
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PrintProgress.

Originálny názov: PrintProgress
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)