20. 1. 2020  17:57 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HVOJNIK, M. -- DVONKA, V. Tlačená elektronika. PrintProgress, s. 24--27.

Originálny názov: Tlačená elektronika
Anglický názov: Printing electronics
Autor: Ing. Matej Hvojnik (80%)
Ing. Vladimír Dvonka, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: PrintProgress
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 24
Do strany: 27
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matej Hvojnik
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

PrintProgress. 2019.

Originálny názov: PrintProgress
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 16.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)