20. 1. 2020  18:16 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRUŽELÁK, J. -- PREŤO, J. -- HRONKOVIČ, J. -- VILČÁKOVÁ, J. -- HUDEC, I. Rubber composites able to absorb electromagnetic radiation. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 202.

Originálny názov: Rubber composites able to absorb electromagnetic radiation
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Jozef Preťo (5%)
Ján Hronkovič (5%)
Jarmila Vilčáková (5%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (15%)
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Podnázov:
Od strany: 202
Do strany: 202
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Posledná zmena: 16.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019.

Originálny názov: ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 28.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)