19. 1. 2020  18:00 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTH, B. -- VIZÁROVÁ, K. -- JABLONSKÝ, M. -- TIŇO, R. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. -- KRÁLIK, M. Catalytic steps in degradation of cellulosic materials. In 51. Symposium on Catalysis. Praha,: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 2019, ISBN 978-80-87351-55-0.

Originálny názov: Catalytic steps in degradation of cellulosic materials
Slovenský názov:
Autor: Ing. Blažej Horváth, PhD. (16%)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (17%)
doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (17%)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (17%)
Ing. Dana Gašparovičová, PhD. (16%)
doc. Ing. Milan Králik, PhD. (17%)
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 51. Symposium on Catalysis
Podnázov:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Blažej Horváth, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

51. Symposium on Catalysis. Praha,: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 2019. ISBN 978-80-87351-55-0.

Originálny názov: 51. Symposium on Catalysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-87351-55-0
Vydavateľ: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 14.12.2019 22:21 (Import dát z knižnice)