20. 1. 2020  18:48 Dalibor
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAŽITNÝ, A. -- RUSS, A. -- BOHÁČEK, Š. -- STANKOVSKÁ, M. -- ŠUTÝ, Š. Various lignocellulosic raw materials pretreatment processes utilizable for increasing holocellulose accessibility for hydrolytic enzymes Part I. Evaluation of wheat straw pretreatment processes. Wood Research, 64. s. 13--24.

Originálny názov: Various lignocellulosic raw materials pretreatment processes utilizable for increasing holocellulose accessibility for hydrolytic enzymes Part I. Evaluation of wheat straw pretreatment processes
Slovenský názov:
Autor: Ing. Andrej Pažitný (60%)
Albert Russ (10%)
Štefan Boháček (10%)
Monika Stankovská (10%)
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Wood Research
Číslo zväzku (ročník): 64
Od strany: 13
Do strany: 24
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Pažitný
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Wood Research.

Originálny názov: Wood Research
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)