23. 1. 2020  3:04 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZABÓOVÁ, K. -- VAJOVÁ, I. -- TIŇO, R. -- VIZÁROVÁ, K. Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (turín) nízkoteplotnou plazmou. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 489--490. ISBN 978-80-8208-015-8.

Originálny názov: Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (turín) nízkoteplotnou plazmou
Anglický názov:
Autor: Bc. Karolína Szabóová (25%)
Ing. Izabela Vajová (25%)
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (25%)
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (25%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Chémia a technológie pre život
Podnázov:
Od strany: 489
Do strany: 490
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Bc. Karolína Szabóová
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. ISBN 978-80-8208-015-8.

Originálny názov: Chémia a technológie pre život
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-015-8
Vydavateľ: Slovenská chemická knižnica
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)