19. 1. 2020  16:46 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAZÁNOVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- HABEROVÁ, K. -- KALIŇÁKOVÁ, B. Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 495--496. ISBN 978-80-8208-015-8.

Originálny názov: Mikrobiologická kontaminácia fotografických materiálov
Anglický názov:
Autor: Bc. Kristína Kazánová (25%)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (25%)
Ing. Katarína Haberová (25%)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (25%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Chémia a technológie pre život
Podnázov:
Od strany: 495
Do strany: 496
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Bc. Kristína Kazánová
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019. ISBN 978-80-8208-015-8.

Originálny názov: Chémia a technológie pre život
Anglický názov:
Český názov:
Editor: doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-015-8
Vydavateľ: Slovenská chemická knižnica
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)