23. 1. 2020  4:18 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORAVEC, M. -- HABEROVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- MACHATOVÁ, Z. -- ČEPPAN, M. -- HUCK, W C. Identification of the historic photographic print materials using portable NIR and PCA. Microchemical Journal, 150. s. 4202.

Originálny názov: Identification of the historic photographic print materials using portable NIR and PCA
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michal Oravec, PhD. (35%)
Ing. Katarína Haberová (25%)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (15%)
Mgr. art. Zuzana Machatová, PhD. (15%)
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (5%)
W. Christian Huck (5%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Microchemical Journal
Číslo zväzku (ročník): 150
Od strany: 4202
Do strany: 4202
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Oravec, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Microchemical Journal.

Originálny názov: Microchemical Journal
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)