23. 1. 2020  3:59 Miloš
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAŽITNÝ, A. -- ŠUTÝ, Š. Evaluation of various wheat straw pretreatment processes for enzymatic hydrolysis in 2G bioethanol production. In 4th Workshop and 5th MC meeting: Book of Abstract. 1. vyd. Thessaloniki,: COST, 2019, s. 65.

Originálny názov: Evaluation of various wheat straw pretreatment processes for enzymatic hydrolysis in 2G bioethanol production
Slovenský názov:
Autor: Ing. Andrej Pažitný (80%)
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 4th Workshop and 5th MC meeting: Book of Abstract
Podnázov:
Od strany: 65
Do strany: 65
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Pažitný
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

4th Workshop and 5th MC meeting: Book of Abstract. 1.. vyd. Thessaloniki,: COST, 2019.

Originálny názov: 4th Workshop and 5th MC meeting: Book of Abstract
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: COST
Miesto vydania: Thessaloniki,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)