19. 1. 2020  17:05 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAŽITNÝ, A. -- RUSS, A. -- IHNÁT, V. -- BOHÁČEK, Š. -- ŠUTÝ, Š. Parná explózia smrekového a bukového dreva. Vplyv teploty na produkciu monosacharidov a inhibítorov enzymatickej hydrolýzy. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Centrum pre rozvoj drevárskeho nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, 2019, s. 34--43.

Originálny názov: Parná explózia smrekového a bukového dreva. Vplyv teploty na produkciu monosacharidov a inhibítorov enzymatickej hydrolýzy.
Anglický názov:
Autor: Ing. Andrej Pažitný (60%)
Albert Russ (10%)
Vladimír Ihnát (10%)
Štefan Boháček (10%)
doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (10%)
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Zborník výskumných prác
Podnázov:
Od strany: 34
Do strany: 43
Počet strán: 10
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Pažitný
Posledná zmena: 30.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zborník výskumných prác. Bratislava,: Centrum pre rozvoj drevárskeho nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, 2019.

Originálny názov: Zborník výskumných prác
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: Centrum pre rozvoj drevárskeho nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:21 (Import dát z knižnice)