Mar 21, 2019   0:19 a.m. Blahoslav
Academic information system

Department of Concrete Structures and Bridges (FCE) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 147

PublicationsType of resultYearDetails
Actual problems of air temperature changes on quality of concrete works
Paulík, Peter -- Hudoba, Igor
Aktuálne problémy vplyvu výrazných zmien teploty ovzdušia na kvalitu betonárskych prác. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 313--318. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Additionally inserted shear reinforcement in flat slabs
Keseli, Ondrej -- Bilčík, Juraj
Dodatočne vložená šmyková výstuž lokálne podopretých stropných dosiek. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 300--307. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Administrative building suspended on the prestressed grid in the upper deck
Kováčik, Miroslav -- Benko, Vladimír
Administratívna budova zavesená na predpätom rošte v hornom podlaží. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
An abandoned administrative building on prestressed beams
Sľúková, Patrícia -- Benko, Vladimír
Zavesená administratívna budova na predpätých nosníkoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of GFRP Reinforcement Parameters for the Development of Early-Age Cracks in Concrete
Gažovičová, Natália -- Bilčík, Juraj
Analýza parametrov GFRP výstuže na rozvoj skorých trhlín v betóne. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analysis of the approach slab with GAP springs model for the template of the engineering tool
Laco, Kamil
Analýza prechodovej dosky na modely s GAP podložím ako podklad pre vypracovanie pomôcky projektantom. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 423--428. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analytická a numerická analýza šmykovej odolnosti mostovkovej dosky namáhanej koncentrovaným zaťažením
Vidakovič, Aleksandar
Analytical and numerical analysis of the shear capacity of bridge deck slab under concentrated load. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 316--322. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Aplikácia GFRP výstuže pri návrhu betónových konštrukcií a jej experimentálne overenie
Gajdošová, Katarína -- Borzovič, Viktor -- Valašík, Adrián -- Gažovičová, Natália
Application of GFRP reinforcement in the design of concrete structures and its experimental evaluation. Slovak Journal of Civil Engineering, 26. p. 11--15.
articles in magazines2018Details
Application of GFRP rebars in precast concrete slabs
Valašík, Adrián -- Benko, Vladimír -- Sivčák, Anton
Použitie GFRP výstuže v prefabrikovaných betónových doskách. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 183--188. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of GFRP reinforcement in concrete bridge design
Lániová, Dagmar -- Borzovič, Viktor
Aplikácia GFRP výstuží v navrhovaní betónových mostov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Application of GFRP reinforcement in the design of building structures
Švachula, Radovan -- Borzovič, Viktor
Aplikácia GFRP výstuží v navrhovaní pozemných stavieb. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Atypical solutions of reinforced concrete structural building systems
Gramblička, Štefan -- Pavlák, Peter
Atypické riešenia železobetónových nosných konštrukcií budov. Stavebné materiály, 14. p. 30--33.
articles in magazines2018Details
Bicykle bridge over the river Vah
Kopernický, Jakub -- Šoltész, Július
Cyklomost cez Váh. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge at Svrčinovec - alternative construction by cast-in-situ balanced cantilever method
Jánošov, Peter -- Paulík, Peter
Most pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou betonážou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge at Svrčinovec - alternative construction by precast segmental balanced cantilever method
Rubint, Jakub -- Paulík, Peter
Most pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou montážou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge at Svrčinovec - alternative construction method by incremental launching technology
Baľák, Ľubomír -- Paulík, Peter
Most pri Svrčinovci - alternatíva výstavby technológiou vysúvania. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge at Svrčinovec - alternative construction method by self launching movable scaffolding system (MSS)
Hládek, Stéphane -- Paulík, Peter
Most pri Svrčinovci - alternatíva výstavby na výsuvnej skruži. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge on intersection Prievoz on D4 motorway
Miroškynová, Lucia -- Halvonik, Jaroslav
Most na križovatke Prievoz na diaľnici D4. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge on motorway D4 over the Danube river
Morávková, Božena -- Halvonik, Jaroslav
Most na D4 cez rieku Dunaj. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge on Motorway D4 over the Kayak Channel
Kormošová, Ľudmila -- Halvonik, Jaroslav
Most na D4 nad veslarskou dráhou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bridge on the Motorway D1 section Jánovce - Jablonov
Jurčo, Pavol -- Halvonik, Jaroslav
Most na diaľnici D1 na úseku Jánovce - Jablonov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bus station in Banska Bystrica
Šoltész, Július -- Sivok, Vladimír -- Ignačák, Miroslav -- Pritula, Andrej -- Szöcs, Štefan -- Keseli, Ondrej -- Matiašková, Lýdia -- Havlíček, Peter -- Hruštinec, Ľuboš
Autobusová stanica v Banskej Bystrici. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 431--438. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Cast in-situ concrete slab
Freudenberger, Klara -- Borzovič, Viktor
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cast in-situ concrete slab
Bindas, Erik -- Borzovič, Viktor
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cast in-situ concrete slab
Dugovič, Marian -- Borzovič, Viktor
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cast-in-situ reinforced concrete structure of the high-rise building on the Bottova street
Jankajová, Alžbeta -- Gajdošová, Katarína
Monolitická železobetónová konštrukcia vysokej budovy na Bottovej ulici. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cast-in-situ reinforced concrete structure of the "Letna" multifunctional building
Jančiga, Jozef -- Gajdošová, Katarína
Monolitická železobetónová konštrukcia polyfunkčného objektu "Letná". Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Centroom Piešťany - reasons of cracks formation on non structural brick walls in July 2010
Benko, Vladimír -- Laco, Kamil -- Sivčák, Anton
Centroom Piešťany - príčiny vzniku trhlín nenosných murovaných stien v júli 2010. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 263--272. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of calculation methods for concrete columns and their impact on reliability and economics of construction
Dobrý, Jakub -- Čuhák, Marek -- Čížek, Pavel -- Benko, Vladimír
Porovnanie výpočtových metód ŽB stĺpov a ich vplyv na ekonomiku a spoľahlivosť stavby. In 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018, ISBN 978-80-906759-6-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Comparison of calculation models for concrete hinges
Havlíček, Peter -- Šoltész, Július
Porovnanie dimenzačných postupov pre návrh vrubových kĺbov. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 239--244. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Composite steel-concrete columns with steel core
Gramblička, Štefan -- Frólo, Juraj
Spriahnuté oceľobetónové stĺpy s plným oceľovým jadrom. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 274--281. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Curriculum vitae of a bridge
Paulík, Peter
Curriculum vitae mosta. Quark, 24. p. 7--11.
articles in magazines2018Details
Degree of restraint in walls on foundations subjected to deformations from thermal changes
Matiašková, Lýdia
Súčiniteľ obmedzenia vynútených pretvorení z teplotných zmien v stenách na základových doskách. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 291--296. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Design and construction of cast-in-situ reinforced concrete building structural constructions
Gramblička, Štefan -- Pavlák, Peter
Navrhovanie a realizácia monolitických železobetónových nosných konštrukcií pozemných stavieb. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 233--238. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Design of biogas station as prestressed stucture
Šulka, Dominik -- Šoltész, Július
Konštrukcia bioplynovej stanice z predpätého betónu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of local suported slabs
Košta, Radoslav -- Fillo, Ľudovít
Návrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté stropy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Design of parking and residential complex Bezručova str.
Besenyeiová, Miriam -- Šoltész, Július
Návrh parkovacieho a bytového komplexu Bezručova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dodatočne vložená šmyková výstuž v bezprievlakových stropných doskách
Keseli, Ondrej -- Bilčík, Juraj -- Marčiš, Marián
Post-installed shear reinforcement in flat slabs. In KOHOUTKOVÁ, A. -- VÍTEK, J L. Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018, p. 871--878. ISBN 978-80-01-06401-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of openings on the punching shear of flat slabs
Augustín, Tomáš -- Fillo, Ľudovít -- Halvonik, Jaroslav
Vplyv otvorov na odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek. Inžinierske stavby, 66. p. 130--134.
articles in magazines2018Details
Evaluation of the transfer length from measuring strains of GFRP rebars for pretensioned elements
Valašík, Adrián
Vyhodnotenie prenosovej dĺžky z merania pretvorení GFRP výstuže u vopred predpätých prvkov. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 454--459. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experiment pretlačenia šmykovou silou monitorovaný fotogrametriou
Fillo, Ľudovít -- Augustín, Tomáš -- Halvonik, Jaroslav -- Marčiš, Marián
Punching shear load test monitored by photogrammetry. In FISCHER, C. -- NÁPRSTEK, J. Engineering mechanics 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018, p. 217--220. ISBN 978-80-86246-88-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental analysis of the different types of additionaly inserted shear reinforcement in flat slabs
Keseli, Ondrej -- Bilčík, Juraj
Experimentálna analýza rôznych typov dodatočne vloženej šmykovej výstuže v lokálne podopretých stropných doskách. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 285--290. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental determination of the shear resistance of a concrete hinge
Havlíček, Peter
Experimentálne stanovenie šmykovej odolnosti vrubového kĺbu. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 285--290. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental of the slab elements behaviour for the bridge constructions
Borzovič, Viktor -- Laco, Kamil -- Halvonik, Jaroslav
Experimentálne overovanie pôsobenia doskových konštrukcií v mostnom staviteľstve. In Mosty/Bridges 2018. Ostrava - Zábřeh: Sekurkon, 2018, p. 242--248. ISBN 978-80-86604-74-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental verification of shear resistance of bridge deck slabs
Vida, Radoslav -- Halvonik, Jaroslav
Experimentálne overovanie šmykovej odolnosti mostovkových dosiek. Inžinierske stavby, 66. p. 108--112.
articles in magazines2018Details
Experimental verification of shear slenderness on the punching resistance of the foundation footings
Hanzel, Ján
Experimentálne overenie vplyvu šmykovej štíhlosti na odolnosť v pretlačení základových pätiek. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 377--383. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental verification of the application of FRP reinforcement for designing of concrete structures
Gajdošová, Katarína -- Borzovič, Viktor -- Valašík, Adrián -- Gažovičová, Natália -- Lániová, Dagmar
Experimentálne overovanie aplikácie FRP výstuže pri navrhovaní betónových konštrukcií. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 237--244. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimental verification of the usage of FRP reinforcement in concrete structures
Gajdošová, Katarína -- Borzovič, Viktor -- Valašík, Adrián -- Gažovičová, Natália
Experimentálne overenie využitia FRP výstuže v betónových konštrukciách. Inžinierske stavby, 66. p. 114--119.
articles in magazines2018Details
Experimentálne overenie priečneho roznosu šmykového zaťaženia
Vida, Radoslav -- Halvonik, Jaroslav -- Majtánová, Lucia
Experimental verification of concentrated load transverse distribution in shear. In Solid State Phenomena. 2018, p. 250--255.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimentálne overovanie lokálne podopretých dosiek s otvormi
Augustín, Tomáš -- Fillo, Ľudovít -- Halvonik, Jaroslav
Experimental Investigation of Flat Slabs with Openings. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimentálne overovanie mechanických vlastností polystyrénu pre účely zníženia pasívneho zemného odporu
Pecník, Miroslav -- Panuška, Jakub -- Borzovič, Viktor
Experimental testing of mechanical properties of polystyrene for means of passive earth pressure reduction. In PLATKO, P. ESaT 2018. Košice: Technical University of Košice Faculty of Civil Engineering, 2018, ISBN 978-80-553-2982-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimentálne overovanie súdržnosti GFRP výstuže s betónom vyťahovacími skúškami
Hollý, Ivan -- Gažovičová, Natália
Experimental investigation of bond between GFRP reinforcement and concrete using pull-out test. In FISCHER, C. -- NÁPRSTEK, J. Engineering mechanics 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018, p. 309--312. ISBN 978-80-86246-88-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Experimentálne vyšetrovanie maximálnej odolnosti v pretlačení oblasti spojenia stĺp-doska
Halvonik, Jaroslav -- Majtánová, Lucia
Experimental investigation of the maximum punching resistance of slab-column connections. Slovak Journal of Civil Engineering, 26. p. 22--28.
articles in magazines2018Details
Findings from diagnostics of prestressed bridges from the 80th in Bratislava
Paulík, Peter -- Rubint, Jakub -- Ševčík, Patrik -- Havlíček, Peter
Poznatky z diagnostiky porúch predpätých mostov z 80-tych rokov v Bratislave. Buildustry, 36. p. 36--38.
articles in magazines2018Details
Fotogrametrické meranie deformácií betónovej dosky
Marčiš, Marián -- Fraštia, Marek -- Augustín, Tomáš
Photogrammetric deformation measurement of concrete flat slab. In Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics. London: CRC Press, 2018, p. 83--88. ISBN 978-1-138-58489-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Historické aspekty hodnotenia spoľahlivosti betónových mostov
Paulík, Peter
Historické aspekty hodnotenia spoľahlivosti betónových mostov. Habilitation thesis. 2018. 134 p.
final thesis2018Details
Hotel
Mráz, Martin -- Benko, Vladimír
Hotel. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel - monolithic reinforced concrete structure
Blechová, Katarína -- Hollý, Ivan
Hotel - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hotel, Staré Grunty, Bratislava
Hobot, Peter -- Abrahoim, Iyad
Hotel, Staré Grunty, Bratislava\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Innovation of precast concrete bridge elements by VÁHOSTAV-SK
Chandoga, Milan -- Ďugel, Jozef -- Prítula, Andrej -- Paulík, Peter -- Čerňanský, Ladislav -- Hrnčiar Ľubomír, -- Motlík, Jaroslav
Inovácia mostných prefabrikátov firmy VÁHOSTAV-SK. Inžinierske stavby, 66. p. 104--107.
articles in magazines2018Details
Kapacita využiteľnosti CFRP v zosilnených betónových konštrukciách
Gajdošová, Katarína -- Bilčík, Juraj -- Paulík, Peter
Utilisation Capacity of CFRP in Strengthening Concrete Structures. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kontrola vzniku skorých trhlín vo vodotesných betónových konštrukciách
Matiašková, Lýdia -- Bilčík, Juraj -- Šoltész, Július
Control of early-age cracking in watertight concrete structures. Slovak Journal of Civil Engineering, 26. p. 16--21.
articles in magazines2018Details
Load-Bearing Structure of High-Rise Residential Apartment Building
Pelegrin, Róbert -- Gramblička, Štefan
Nosná konštrukcia vysokej budovy bytového komplexu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Maximum punching shear resistance of locally supported slabs
Majtánová, Lucia -- Halvonik, Jaroslav
Maximálna odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 282--287. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Measures to reduce the formation of early-age through cracks in foundation slabs
Bilčík, Juraj -- Sonnenschein, Róbert
Opatrenia na obmedzenie vzniku skorých deliacich trhlín v základových doskách. Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace, 18. p. 46--50.
articles in magazines2018Details
Mechanical material properties of 100-years old bridge truss girder - asset-ent of durability
Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Paulík, Peter -- Ševčík, Patrik
Materiálové a mechanické vlastnosti 100 ročného priehradového mostného nosníka - posúdenie trvanlivosti betónu. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 335--340. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Multifunctional building - monolithic reinforced concrete construction
Dička, Pavol -- Hollý, Ivan
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Multifunctional building - monolithic reinforced conrete structure
Benedikovič, Roman -- Sonnenschein, Róbert
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Multifunctional building - monolithic reinforced conrete structure
Paldanová, Simona -- Sonnenschein, Róbert
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Multifunctional Complex "Tabáň"
Abrahoim, Iyad -- Hollý, Ivan -- Boček, Július -- Sonnenschein, Róbert
Polyfunkčný komplex "Tabáň". In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 73--78. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Multifunctional 22-storey concrete building
Štrbavá, Andrea -- Benko, Vladimír
Polyfunkčná 22-podlažná betónová budova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Multiple dwelling houses and their design with the use of BIM processes
Laco, Kamil
Súbor bytových domov a jeho navrhovanie s využitím BIM procesov. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 79--84. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nelineárne modelovanie dosky vzoriek skúšaných na šmyk
Vidakovič, Aleksandar -- Halvonik, Jaroslav -- Vida, Radoslav -- Augustín, Tomáš
Non-linear modeling of slab specimens tested for shear. In PLATKO, P. ESaT 2018. Košice: Technical University of Košice Faculty of Civil Engineering, 2018, ISBN 978-80-553-2982-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nízke hodnoty karbonatácie objavené na 100 ročných mostoch
Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Paulík, Peter
Low carbonation of concrete found on 100-year-old bridges. Case Studies in Construction Materials, 8. p. 97--115.
articles in magazines2018Details
Non-linear analysis of the flat slabs with shear reinforcement
Majtánová, Lucia -- Halvonik, Jaroslav
Nelineárna analýza lokálne podopretej dosky so šmykovou výstužou. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 223--226. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerical analysis of experimental locally supported slab with shear reinforcement
Majtánová, Lucia -- Halvonik, Jaroslav
Nelineárna analýza experimentálnej lokálne podopretej dosky so šmykovou výstužou. In 25. Betonářské dny 2018. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018, ISBN 978-80-906759-6-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerická analýza experimentu lokálne podopretej dosky pre parametrickú štúdiu
Majtánová, Lucia -- Halvonik, Jaroslav
Numerical analysis of the experimental flat slab for the parametrical study. In FISCHER, C. -- NÁPRSTEK, J. Engineering mechanics 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018, p. 533--536. ISBN 978-80-86246-88-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerická analýza kontroly skorých trhlín v betóne
Sonnenschein, Róbert -- Gajdošová, Katarína
Numerical analysis of the width control of the early-AGE cracks in concrete. In FISCHER, C. -- NÁPRSTEK, J. Engineering mechanics 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018, p. 793--796. ISBN 978-80-86246-88-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Numerické modelovanie prechodovej dosky s využitím "GAP" funkcionality
Laco, Kamil -- Borzovič, Viktor
Numerical model of the approach slab with gap functionality. In KOHOUTKOVÁ, A. -- VÍTEK, J L. Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018, p. 553--560. ISBN 978-80-01-06401-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Objasnenie veľmi malej hĺbky karbonatizácie objavenej na viac ako 100 rokov starých betónových mostoch
Paulík, Peter -- Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Gajdošová, Katarína
Explanation of very low carbonation depth found at two, more than 100 years old concrete bridges. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Odolnosť v pretlačení bezprievlakových dosiek s otvormi - experimenty
Augustín, Tomáš -- Fillo, Ľudovít -- Halvonik, Jaroslav -- Marčiš, Marián
Punching Resistance of Flat Slabs with Openings - Experimental Investigation. In Solid State Phenomena. 2018, p. 41--46.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek s otvormi - experimentálne skúšky
Augustín, Tomáš -- Fillo, Ľudovít -- Halvonik, Jaroslav -- Marčiš, Marián
Punching shear resistance of flat slabs with openings - experimental testing. In KOHOUTKOVÁ, A. -- VÍTEK, J L. Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018, p. 305--310. ISBN 978-80-01-06401-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Office building - cast in-situ reinforced concrete structure
Šarvaicová, Simona -- Borzovič, Viktor
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building - monolithic reinforced conrete structure
Královič, Timotej -- Sonnenschein, Róbert
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building - monolithic reinforced conrete structure
Koritárová, Barbora -- Sonnenschein, Róbert
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Office building - monolithic reinforced conrete structure of the high-rise building
Stetulič, Pavol -- Sonnenschein, Róbert
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia vysokej budovy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Parametric analysis of the early-age cracks control in the reinforced concrete
Sonnenschein, Róbert -- Gajdošová, Katarína
Parametrická štúdia kontroly skorých trhlín v betóne vystužených oceľovou výstužou. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 251--254. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Parking house - woterproof RC structure - under Lomonosova street
Mučajiová, Jarmila -- Šoltész, Július
Podzemný parkovací dom - "biela vaňa" - pod Lomonosovovou ulicou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Passive earth pressure on integral bridge abutmens
Pecník, Miroslav
Pasívny zemný tlak na opory integrovaných mostov. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 297--303. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pile Foundation Heads
Gramblička, Štefan -- Borzovič, Viktor
Hlavice pilótových základov. Stavebnictví, 12. p. 44--48.
articles in magazines2018Details
Posúdenie spoľahlivosti štíhlych betónových stĺpov pri strate stability
Valašík, Adrián -- Benko, Vladimír -- Strauss, Alfred -- Täubling, Benjamin
Reliability assessment of slender concrete columns at the stability failure. In PODGORSKI, J. Computer Methods in Mechanics (CMM 2017). Melville: American Institute of Physics, 2018, ISBN 978-0-7354-1614-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Použitie komerčných softvérov pre návrh mostov s uvážením seizmických účinkov
Havlíček, Peter -- Šoltész, Július
Applicability of commercial software for bridge design with consideration of seismic loading effects. In Solid State Phenomena. 2018, p. 313--318.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Precast reinforced concrete structure of the warehouse
Zanovit, Michal -- Gajdošová, Katarína
Montovaná železobetónová konštrukcia skladovej haly. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prechodová doska a jej pôsobenie počas celej doby životnosti
Borzovič, Viktor -- Laco, Kamil
Approach Slab and its Structural Behaviour During Whole Service Life. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prenosná dĺžka GFRP výstuže vo vopred predpätých prvkoch
Valašík, Adrián -- Benko, Vladimír -- Sivčák, Anton
Transfer length of GFRP rebars for pretensioned elements. In KOHOUTKOVÁ, A. -- VÍTEK, J L. Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018, p. 739--745. ISBN 978-80-01-06401-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Preparation experiment of slender concrete slabs with GFRP reinforcement for purpose of lost formwork at interface with bridge deck
Sivčák, Anton
Príprava experimentu štíhlych betónových dosiek strateného debnenia vystužených GFRP so zámerom spriahnutia s mostovkovou doskou. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 304--309. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Preparation of experiment focused on slender concrete columns
Dobrý, Jakub
Príprava experimentu štíhlych betónových stĺpov. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 279--284. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Príčiny a zodpovednosť za nadmerné množstvo presakujúcich trhlín v masívnej betónovej základovej doske
Bilčík, Juraj -- Sonnenschein, Róbert -- Hollý, Ivan
Causes of and Responsibilities for an Excessive Amount of Leaking Cracks in a Massive Concrete Mat Foundation. Journal of Performance of Constructed Facilities, 32. p. 2018.
articles in magazines2018Details
Punching resistance of flat slabs weakened by openings - experiment vs. calculation
Augustín, Tomáš
Odolnosť bezprievlakových stropných dosiek v pretlačení oslabených otvormi - experiment vs. výpočet. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 372--376. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Punching Resistance of Flat Slabs with Openings
Augustín, Tomáš -- Fillo, Ľudovít
Pretlačenie lokálne podopretých dosiek s otvormi. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Reconstruction of the oldest concrete bridge of Slovakia
Paulík, Peter -- Ševčík, Patrik -- Janotka, Ivan -- Koteš, Peter
Rekonštrukcia najstaršieho betónového mosta Slovenska. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 472--478. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Reliability of models for predicting punching shear resistance of foundation footings without shear reinforcement
Hanzel, Ján -- Halvonik, Jaroslav
Spoľahlivosť modelov na predikciu odolnosti v pretlačení základových pätiek bez šmykovej výstuže. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Research and testing of fibre reinforced concrete moulding slabs reinforced with GFRP reinforcement
Chandoga, Milan -- Motlík, Jaroslav -- Čerňanský, Ladislav -- Hrnčiar Ľubomír, -- Ďugel, Jozef -- Paulík, Peter
Vývoj a výrobné skúšky vlákno betónových debniacich dosiek vystužených nekovovou výstužou GFRP. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 259--265. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Research focused on oldest reinforced concrete bridges of Slovakia
Paulík, Peter -- Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Ševčík, Patrik
Výskum zameraný na najstaršie železobetónové mosty Slovenska. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 388--396. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Residentail building - monolithic reinforced concrete structure
Bédi, Viktor -- Hollý, Ivan
Bytový dom – monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Road bridge - posttensioned concrete structure
Krajči, Roman -- Borzovič, Viktor
Cestný most – dodatočne predpätá betónová monolitická konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Roman Catholic Church - monolithic concrete structure
Vajdiar, Jozef -- Bartók, Andrej
Rímskokatolícky kostol. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Rozdiely v ohybovom pôsobení nosníkov s oceľovou a GFRP výstužou
Borzovič, Viktor -- Lániová, Dagmar -- Švachula, Radovan -- Halvonik, Jaroslav
Differences in bending behaviour of steel and GFRP Reinforced Beams. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Science and Technology Museum - reinforced concrete structure
Rabiansky, Peter -- Borzovič, Viktor
Múzeum vedy a techniky - železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Screw anchors for strengthening of flat slabs against punching shear
Keseli, Ondrej -- Bilčík, Juraj -- Hollý, Ivan
Skrutkovacie kotvy na zosilňovanie lokálne podopretých stropných dosiek na pretlačenie. Materiály pro stavbu, 24. p. 40--42.
articles in magazines2018Details
Screw anchors used as post-installed shear reinforcement in flat slabs
Keseli, Ondrej -- Bilčík, Juraj -- Hollý, Ivan
Screw anchors used as post-installed shear reinforcement in flat slabs. In Solid State Phenomena. 2018, p. 53--63.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Second generation of Eurocodes
Fillo, Ľudovít
Druhá generácia Eurokódov. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 355--358. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Secondary effects of prestressing and the influence of coherence in post-tensioned girders
Borzovič, Viktor -- Halvonik, Jaroslav -- Laco, Ján -- Pažma, Peter
Sekundárne účinky predpätia a vplyv súdržnosti predpätia dodatočne predpätých nosníkov. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 251--258. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sekundárne momenty od predpätia s rôznou súdržnosťou po dosiahnutí MSÚ
Halvonik, Jaroslav -- Pažma, Peter -- Vida, Radoslav
Secondary moments due to prestressing with different bond at the ultimate limit state. Slovak Journal of Civil Engineering, 26. p. 10--18.
articles in magazines2018Details
Shear behaviour of rc girders with GFRP reinforcement
Lániová, Dagmar -- Borzovič, Viktor
Šmyková odolnosť nosníkov vystužených oceľovou a GFRP výstužou. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 171--176. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Shear resistance of approach slabs by simplified numerical model
Laco, Kamil -- Borzovič, Viktor
Šmyková odolnosť prechodových dosiek pomocou zjednodušeného numerického modelu. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 245--250. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Shear resistance of bridge deck slabs
Vida, Radoslav -- Halvonik, Jaroslav
Šmyková odolnosť mostovkových dosiek. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Simplified method for seismic vulnerability of historical buildings
Bartók, Andrej
Zjednodušená metóda pre hodnotenie odolnosti historických objektov voči zemetraseniu. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 349--352. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Skúmanie prenosových dĺžok v predpätých prvkoch vystužených GFRP výstužou
Benko, Vladimír -- Valašík, Adrián -- Sivčák, Anton
Investigation of Transfer Length in Pretensioned Elements Reinforced by GFRP. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Skúšky šmykovej odolnosti mostovkových dosiek od koncentrovaného zaťaženia
Vida, Radoslav -- Halvonik, Jaroslav
Tests of shear capacity of deck slabs under concentrated load. In KOHOUTKOVÁ, A. -- VÍTEK, J L. Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018, p. 773--779. ISBN 978-80-01-06401-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Strata stability štíhlych betónových stĺpov
Benko, Vladimír -- Dobrý, Jakub -- Čuhák, Marek
Slender Concrete Columns at the loss of Stability. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Strengthening of flat slabs against punching shear using post-installed shear reinforcement
Keseli, Ondrej -- Bilčík, Juraj
Zosilňovanie lokálne podopretých stropných dosiek na účinky pretlačenia dodatočne vloženou šmykovou výstužou. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Strengthening of flat slabs using post-installed shear reinforcement
Keseli, Ondrej
Zosilňovanie bezprievlakových stropných dosiek dodatočne vloženou šmykovou výstužou. In Juniorstav 2018. Brno: ECON publishing, 2018, p. 402--410. ISBN 978-80-86433-69-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Structural analysis of Biogas station
Schweitzerová, Marcela -- Šoltész, Július
Konštrukcia bioplynovej stanice z betónu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Structural design and construction of Cast-in-situ reinforced concrete structural building systems
Gramblička, Štefan -- Pavlák, Peter
Navrhovanie a realizácia monolitických železobetónových nosných konštrukcií stavieb. In Statika stavieb 2018. Bratislava: Spolok statikov Slovenska, 2018, p. 41--48. ISBN 978-80-89842-02-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Structural design of high-rise building multifunctional complex
Schmuck, Martin -- Gramblička, Štefan
Nosná konštrukcia vysokej budovy polyfunkčného centra. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Structural-technical and static evaluation of reinforced concrete silos for cement
Bilčík, Juraj -- Šoltész, Július -- Matiašková, Lýdia
Stavebno-technické a statické hodnotenie železobetónových síl na cement. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 273--278. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Student dormitory - reinforced concrete construction
Tóth, Adam -- Hollý, Ivan
Študentský domov – monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Šmyková odolnosť mostovkových dosiek zaťažených sústredeným zaťažením
Vida, Radoslav -- Halvonik, Jaroslav
Shear Capacity of Deck Slabs Subjected to Concentrated Load. In fib 2018 - Better, Smarter, Stronger. Lausanne: Fédération internationale du beton (fib), 2018, ISBN 978-1-877040-14-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Šmyková odolnosť nosníkov vystužených GFRP výstužou
Lániová, Dagmar -- Borzovič, Viktor
Shear capacity of GFRP reinforced concrete girders. In PLATKO, P. ESaT 2018. Košice: Technical University of Košice Faculty of Civil Engineering, 2018, ISBN 978-80-553-2982-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štatistická analýza spoľahlivosti modelov na určenie odolnosti konštrukcií voči pretlačeniu
Kalická, Jana -- Minárová, Mária -- Halvonik, Jaroslav -- Majtánová, Lucia
Statistical analysis of models' reliability for punching resistance assessment. In Contemporary Computational Science. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2018, p. 79. ISBN 978-83-66016-22-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Študentský domov – monolitická železobetónová konštrukcia
Bolešová, Mária -- Hollý, Ivan
Študentský domov – monolitická železobetónová konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Tall office building - monolithic concrete structure
Szarka, Gábor -- Bartók, Andrej
Administratívna výšková budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Technical program of the world road association on road bridges
Borzovič, Viktor -- Pecník, Miroslav
Cestné mosty - odborný program svetovej cestnej spoločnosti PIARC. In Mosty/Bridges 2018. Ostrava - Zábřeh: Sekurkon, 2018, p. 47--50. ISBN 978-80-86604-74-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Testovanie ohybovej odolnosti nosníkov vystužených oceľovou a GFRP výstužou
Borzovič, Viktor -- Švachula, Radovan -- Lániová, Dagmar -- Šarvaicová, Simona
Flexural testing of steel and GFRP reinforced beams. In PLATKO, P. ESaT 2018. Košice: Technical University of Košice Faculty of Civil Engineering, 2018, ISBN 978-80-553-2982-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The development or early-age cracks in plane memebers reinforced by GFRP
Gažovičová, Natália -- Bilčík, Juraj
Rozvoj skorých trhlín v doskových prvkoch vystužených GFRP výstužou. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 177--182. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The oldest reinforced concrete bridges in Slovakia - summary of the research
Paulík, Peter -- Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Ševčík, Patrik
Najstaršie železobetónové mosty Slovenska - sumarizácia výskumu. Inžinierske stavby, 66. p. 136--143.
articles in magazines2018Details
The residential building GREEN PARK in Bratislava - A \\ the monolithic reinforced concrete structure with stiffening cores
Hybeľová, Jana -- Abrahoim, Iyad
OBYTNÝ SÚBOR GREEN PARK , PODKOLIBSKÁ, BRATISLAVA - OBJEKT A \\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Theoretical and experimental analysis of approach slab of road bridges
Laco, Kamil -- Borzovič, Viktor
Teoreticko-experimentálna analýza prechodových dosiek cestných mostov. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Theoretical and experimental analysis of concrete slabs reinforced with GFRP rebars
Valašík, Adrián
Teoretická a experimentálna analýza betónových dosiek vystužených GFRP výstužou. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 310--315. ISBN 978-80-227-4864-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Verification of the reconstruction of a culvert for floor underground water on the road transport object
Bilčík, Juraj -- Šoltész, Július -- Sonnenschein, Róbert -- Hollý, Ivan
Overenie prebudovania priepustu pre podzemnú vodu na objekt cestnej dopravy. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 279--283. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv chloridovej korózie na životnosť betónových konštrukcií
Hollý, Ivan -- Bilčík, Juraj
Effect of chloride-induced steel corrosion on working life of concrete structures. In Solid State Phenomena. 2018, p. 226--231.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv tuhosti základov a podložia na odolnosť v pretlačení
Fillo, Ľudovít -- Laco, Kamil -- Augustín, Tomáš
Influence of footings rigidity and subsoil on punching resistence. In FISCHER, C. -- NÁPRSTEK, J. Engineering mechanics 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018, p. 221--224. ISBN 978-80-86246-88-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vyťahovacie skúšky súdržnosti GFRP výstuže s betónom
Gažovičová, Natália -- Bilčík, Juraj -- Hollý, Ivan -- Halvonik, Jaroslav
Bond behaviour between GFRP reinforcement and concrete using pull-out test. In Solid State Phenomena. 2018, p. 232--237.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Význam šmykovej štíhlosti pre určenie odolnosti základových pätiek v pretlačení
Hanzel, Ján -- Halvonik, Jaroslav -- Bartók, Andrej -- Vidakovič, Aleksandar
The importance of shear slenderness for determining punching resistance of the foundation footings. In FISCHER, C. -- NÁPRSTEK, J. Engineering mechanics 2018. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, 2018, p. 293--296. ISBN 978-80-86246-88-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zosilňovanie betónových konštrukcií nekovovou výstužou
Gajdošová, Katarína
Zosilňovanie betónových konštrukcií nekovovou výstužou. Habilitation thesis. 2018. 67 p.
final thesis2018Details
30-storey high-rise concrete building
Kočan, Matúš -- Benko, Vladimír
30-podlažná výšková betónová budova. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details