Jan 18, 2019   1:11 a.m. Bohdana
Academic information system

Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 23

PublicationsType of resultYearDetails
Adsorpcia dodecylbenzénovej kyseliny na častice oxidu hlinitého pri príprave peny na báze oxidu hlinitého
Hajdúchová, Zora -- Pach, Ladislav -- Lokaj, Ján
Adsorption of dodecylbenzenesulfonic acid on the alumina particles in the preparation of alumina foam. Ceramics - Silikáty, 62. p. 138--145.
articles in magazines2018Details
Advanced manufacturing and shaping techniques for boron containing materials
Kováčová, Zuzana -- Neubauer, Erich -- Kitzmantel, Michael
Advanced manufacturing and shaping techniques for boron containing materials. In 5th International Workshop on Neutron Delivery Systems, Neutron Delivery Systems, Grenoble, France, 25-27 June 2018..
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Development of cementitious materials for application under severe conditions in oil and geothermal wells
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Živica, Vladimír -- Tkacz, Jakub
Vývoj cementových kompozitov pre využitie v náročných podmienkach hĺbkových geotermálnych a ropných vrtov. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 15--27. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Influence of corrosion on low-temperature degradation of dental ceramics based on ZrO\(_{2}\)
Cehulová, Katarína -- Kuzielová, Eva
Vplyv korózie na nízkoteplotnú degradáciu dentálnej keramiky na báze ZrO\(_{2}\). Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Je súčasná technológia výroby vápna konečná?
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Živica, Vladimír
Je súčasná technológia výroby vápna konečná?. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 185--186. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače
Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, p. 5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kompozitné filamenty keramika-polymér pre použitie v FDC zariadeniach
Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Environmentally friendly polymer­ceramic composite filaments for FDC. In yCAM 2018 young Ceramists Additive Manufacturing Forum. Padova: University of Padova Italy, 2018, p. 61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mechanical material properties of 100-years old bridge truss girder - asset-ent of durability
Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Paulík, Peter -- Ševčík, Patrik
Materiálové a mechanické vlastnosti 100 ročného priehradového mostného nosníka - posúdenie trvanlivosti betónu. In Betonárske dni 2018. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 335--340. ISBN 978-80-227-4852-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Microstructure and sulphate resistance of the mortar containing novel high-strength cement kind
Bačuvčík, Michal -- Janotka, Ivan
Mikroštruktúra a síranová odolnosť malty zhotovenej z nového druhu vysoko pevnostného cementu. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Odlievanie a beztlakové spekanie al2o3 keramiky ako modelu pre prípravu 3d objektov
Orlovská, Martina -- Tomanová, Katarína -- Kovár, Vladimír -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Bača, Ľuboš
Odlievanie a beztlakové spekanie al2o3 keramiky ako modelu pre prípravu 3d objektov. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko. Košice: SAV Košice, 2018, p. 59--63. ISBN 978-80-89782-10-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Posúdenie životného cyklu procesu výroby kremíkových ingotov s využitím recyklovaných práškov
Kováčová, Zuzana -- Biermayr, Peter -- Neubauer, Erich
Life cycle assesment of an ingot manufacturing process using silicon powders from recycling. In Neue Ernergie für unser bewegtes Europa, 14.-16. Februar 2018, Graz, Osterreich. 1st ed. Graz: TU Graz, 2018, ISBN 978-3-85125-586-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Preparation and optimization of foamed concrete from low-emission
Bača, Ľuboš -- Hajdúchová, Zora -- Smrčková, Eva -- Martauz, P. -- Cvopa, Branislav -- Kuzielová, Eva -- Janek, Marián
Preparation and optimization of foamed concrete from low-emission. Ladce: Cementáreň Ladce, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Preparation of glass and glass-ceramics in Li2O-SiO2 system with addition of P2O5 in the form of fluorapatite.
Suroviaková, Linda -- Palou, Martin Tchingnabé
Príprava skla a sklokeramiky v systéme Li2O-SiO2 s prídavkom P2O5 vo forme fluórapatitu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation of zeolites by transformation of geopolymers
Kožíková, Júlia -- Kuzielová, Eva
Príprava zeolitov transformáciou geopolymérov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Research focused on oldest reinforced concrete bridges of Slovakia
Paulík, Peter -- Janotka, Ivan -- Bačuvčík, Michal -- Ševčík, Patrik
Výskum zameraný na najstaršie železobetónové mosty Slovenska. In Betón na Slovensku 2014-2018. Bratislava: Slovenský národný komitét fib, 2018, p. 388--396. ISBN 978-80-8200-019-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Synergický efekt kremičitého úletu, metakaolínu a jemne granulovanej vysokopecnej trosky na skoré štádium hydratácie portlandského cementu
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav -- Palou, Martin Tchingnabé
Synergický efekt kremičitého úletu, metakaolínu a jemne granulovanej vysokopecnej trosky na skoré štádium hydratácie portlandského cementu. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 106--118. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Štúdium systémov åkermanit a Sr-åkermanit dopovaných cérom a mangánom
Veteška, Peter -- Galusek, Dušan
Study of the systems åkermanite and Sr-åkermanite doped with cerium and manganese. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Účinok metakaolínu na tvorbu ettringitu v ternárnom systéme metakaolín-vápno-sadrovec
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav -- Másilko, Jiří
The effect of metakaolin upon the formation of ettringite in metakaolin–lime–gypsum ternary systems. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133. p. 77--86.
articles in magazines2018Details
Vplyv prídavku Al2O3 na spekanie a upconversion vlastnosti CaZrO3
Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Hajdúchová, Zora -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Influence of Al2O3 addition on sintering behaviour and upconversion of CaZrO3. In Processing and Properties of Advanced Ceramics and Glasses, 29.-31.10.2018, Stará Lesná, Slovensko. Košice: SAV Košice, 2018, p. 54--58. ISBN 978-80-89782-10-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv prímesi na priebeh hydratácie a vlastnosti cementov ošetrených rôznymi spôsobmi
Žemlička, Matúš -- Palou, Martin Tchingnabé
Effect of Supplementary Cementitious Materials on Hydration and Properties of Cements under Various Curing Regimes. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Vplyv prímesí na úžitkové vlastnosti cementu triedy G Dyckerhoff pri simulovanom hydrotermálnom ošetrení
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Effect of additives on the performance of Dyckerhoff cement, Class G, submitted to simulated hydrothermal curing. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133. p. 63--76.
articles in magazines2018Details
Vyšetrovanie priebehu hydratácie v štvorzložkových zmesových systémoch v sústave Portlandský cement – prímesi
Žemlička, Matúš -- Kuzielová, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
Vyšetrovanie priebehu hydratácie v štvorzložkových zmesových systémoch v sústave Portlandský cement – prímesi. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 119--128. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie nízkoemisného hybridného cementu pri príprave cementových pien
Bača, Ľuboš -- Hajdúchová, Zora -- Smrčková, Eva -- Martauz, P. -- Cvopa, Branislav -- Kuzielová, Eva -- Janek, Marián
Applicability of low emission cement on the production of foam. In Cement 2018, Inovatívne technológie a trendy vo výrobe stavebných látok, 3. - 5.10. 2018, Hotel Lomnica, Vysoké Tatry. Trenčín: Cemdesign, 2018, p. 1--10. ISBN 978-80-973167-0-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details