Oct 17, 2019   5:43 a.m. Hedviga
Academic information system

Department of Inorganic Materials (IICTM FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 30

PublicationsType of resultYearDetails
Aluminate glasses with photoluminescence properties
Majerová, Melinda -- Galusek, Dušan
Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Efekt hydrotermálneho ošetrenia na hydratačnú reakciu a vlastností tamponážnych a špeciálnych portlandských cementov
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Ježo, Ľubomír -- Dragomirová, Janette
The effect of hydrothermal curing on the hydration reaction and properties of Oil-Well and special Portland cements. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, p. 1--10. ISBN 978-80-906541-4-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fázové transformácie v zmesových tamponážnych cementoch triedy G
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Phase transformations in blended g-oil well cements. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 382. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Jurišová, Jana -- Palou, Martin Tchingnabé
Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime. In 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, p. 480. ISBN 978-3-940237-59-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš -- Neubauer, Erich -- Sedláček, Jaroslav -- Orovčík, Ľubomír -- Kitzmantel, Michael
Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 479.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Influence of printing parameters on the fracture behaviour of dense alumina ceramics
Orlovská, Martina -- Bača, Ľuboš -- Chlup, Zdeněk -- Hadraba, Hynek -- Janek, Marián -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich
Influence of printing parameters on the fracture behaviour of dense alumina ceramics. In Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice. Košice,: Institute of Materials Research SAS, 2019, ISBN 978-80-89782-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Medium Entropy Alloy
Moravčík, Igor -- Kováčová, Zuzana -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Dlouhý, Ivo
Mechanical and Microstructural Characterization of Powder Medium Entropy Alloy. In Materials Science Forum, Vol. 241: Proceedings Paper. 1st ed. Zurich: Trans Tech Publications, Ltd., 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti Ti64-B4C kompozitov pripravených aditívnou výrobou.
Bača, Ľuboš -- Ariza, Enrique -- Meuthen, John -- Stelzer, Nils -- Neubauer, Erich -- Kitzmantel, Michael
Microstructure and mechanical properties of Ti64-B4C composites prepared by additive manufacturing. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 23.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Odstránenie spojiva a spekanie kompozitných filamentov polymér-keramika pre použitie v tavnom nanášaní keramiky
Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Thermal debinding and sintering of polymer-ceramic composite filaments for FDC. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 85.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optická termolýza tenkých filmov oxigrafénu v reálnom čase
Majling, Ján -- Kremničan, Vladimír -- Kovár, Vladimír -- Vretenár, Viliam -- Dubaj, Tibor -- Šimon, Peter
An on-line optical thermolysis of the graphene oxide (GO) thin films. In 5th Central and Eastern European Conference for Thermal Analysis and Calorimetry, 27.-30.8.2019, Rím, Taliansko. Greifswald, Nemecko,: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, p. 476. ISBN 978-3-940237-59-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimalizácia cementového zloženia na výrobu ťažkých betónov použitím termickej analýzy
Dragomirová, Janette -- Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav
Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 380. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - composites properties at high temperatures
Fialka, Roman -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - conditons of filaments printability
Gabošová, Tatiana -- Janek, Marián
Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Preparation of analcime via hydrothermal treatment
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Jurišová, Jana -- Hudec, Pavol
Príprava analcímu hydrotermálnym spôsobom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, p. 71--82. ISBN 978-80-8208-013-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Príprava analcímu hydrotermálnym ošetrením
Žemlička, Matúš -- Kuzielová, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
Preparation of analcime via hydrothermal treatment. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 503. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Príprava malých keramických objektov pomocou aditívnej výroby
Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Feranc, Jozef -- Tomanová, Katarína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Preparation of small ceramic objects by fused filament fabrication. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, p. 83.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Simultánny vplyv kremičitého úletu, metakaolínu a vysokopecnej jemne granulovanej trosky na hydratáciu mnohozložkových cementových spojív
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav -- Palou, Martin Tchingnabé
Simultaneous effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag on the hydration of multicomponent cementitious binders. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. p. 1527--1537.
articles in magazines2019Details
Sintering of zirconia doped alumina ceramics
Húlek, Lukáš -- Bača, Ľuboš
Štúdium spekania korundovej keramiky s prídavkom oxidu zirkoničitého. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Spectroscopic and terahertz response of Er3+/Yb3+ doped La2Zr2O1 ceramics
Janek, Marián -- Trusová, E. -- Klement, Róbert -- Bača, Ľuboš -- Veteška, Peter -- Naftaly, Mira
Spectroscopic and terahertz response of Er3+/Yb3+ doped La2Zr2O1 ceramics. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 901.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Spevnenie diboridu titánu tuhým roztokom – HR TEM štúdia
Bača, Ľuboš -- Čaplovičová, Mária -- Chlup, Zdeněk -- Hadraba, Hynek -- Kováčová, Zuzana
Solid solution strenghthening of titanium diboride - HR TEM study. In Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2019, p. 46. ISBN 978-80-971648-7-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Synthesis and reaction sintering of YB4 ceramics
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš -- Neubauer, Erich -- Orovčík, Ľubomír -- Kitzmantel, Michael -- Vozárová, Mária
Synthesis and reaction sintering of YB4 ceramics. Ceramics International, 45. p. 18795--18802.
articles in magazines2019Details
Synthesis of ZrB2 using YSZ and oxidation behavior of its composites with SiC up to 2000 °C
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš -- Neubauer, Erich -- Sedláček, Jaroslav -- Orovčík, Ľubomír -- Dobročka, Edmund -- Kitzmantel, Michael
Synthesis of ZrB2 using YSZ and oxidation behavior of its composites with SiC up to 2000 °C. In Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2019, p. 76. ISBN 978-80-971648-7-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Štúdium priebehu hydratácie v matriciach mnohozložkových spojivových systémov
Žemlička, Matúš -- Kuzielová, Eva -- Palou, Martin Tchingnabé
Study of hydration curses in multicomponent binder system matrixes. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, p. 1--9. ISBN 978-80-906541-4-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application
Bača, Ľuboš -- Steiner, Hannes -- Stelzer, Nils
Upconversion luminescence and optical thermometry in Er3+/Yb3+ co-doped CeO2 for space application. Journal of Alloys and Compounds, 774. p. 418--424.
articles in magazines2019Details
Use of calorimetry and thermal analysis to assess the mutual influence of cement and SCM during the hydration of composite cementitious binders
Palou, Martin Tchingnabé -- Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Novotný, Radoslav
Use of calorimetry and thermal analysis to assess the mutual influence of cement and SCM during the hydration of composite cementitious binders. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 17. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv tlačových parametrov na vlastnosti Al2O3 keramiky pripravenej tavným nanášaním
Orlovská, Martina -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Veteška, Peter
Influence of printing parameters on properties of alumina ceramics prepared by fused filament fabrication. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 317.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vplyv veľkosti zŕn na denzifikáciu a vývoj mikroštruktúry keramiky na báze B4C počas beztlakového spekania
Vozárová, Mária -- Neubauer, Erich -- Kitzmantel, Michael -- Kladler, Gottfried -- Trembošová, Veronika -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
The influence of grain size on the densification and microstructural evolution of boron carbide ceramics during pressureless sintering. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 67.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vývoj fázového zloženia cementu triedy G počas dlhodobého hydrotermálneho spracovania
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. Geothermics, 80. p. 129--137.
articles in magazines2019Details
Vývoj kompozitných filamentov pre tavné nanášanie oxidovej keramiky
Randová, Kristína -- Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Feranc, Jozef -- Tomanová, Katarína -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Development of composite filaments for fused deposition modeling of oxide ceramics. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 258.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Závislosť fázového zloženia a vlastností zmesových tamponážnych cementov triedy G od dĺžky hydrotermálneho ošetrenia
Kuzielová, Eva -- Žemlička, Matúš -- Másilko, Jiří -- Palou, Martin Tchingnabé
Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement. Praha,: Research of Building Materials, 2019, p. 1--10. ISBN 978-80-906541-4-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details