26. 10. 2020  16:48 Demeter
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 8

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
BORIDE-BASED COMPOSITES FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS
Kováčová, Zuzana -- Bača, Ľuboš
BORIDE-BASED COMPOSITES FOR HIGH-TEMPERATURE APPLICATIONS. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Facile Solution Synthesis, Processing and Characterization of n- and p-Type Binary and Ternary Bi-Sb Tellurides
Hamawandi, Bejan -- Ballikaya, Sedat -- Batili, Hazal -- Roosmark, Viking -- Orlovská, Martina -- Yusuf, Aminu -- Johnsson, Mats -- Szukiewicz, Rafal -- Kuchowicz, Maciej -- Toprak, Muhammet S.
Facile Solution Synthesis, Processing and Characterization of n- and p-Type Binary and Ternary Bi-Sb Tellurides. Applied Sciences, 10. s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Formulations of Staphylococcus aureus bacteriophage in biodegradable beta-glucan and arabinogalactan-based matrices
Veverka, Miroslav -- Dubaj, Tibor -- Gallovič, Ján -- Veverková, Eva -- Šimon, Peter -- Lokaj, Ján -- Jorík, Vladimír
Formulations of Staphylococcus aureus bacteriophage in biodegradable beta-glucan and arabinogalactan-based matrices. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 59. s. 1--9.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Influence of Ti on the Tensile Properties of the High-Strength Powder Metallurgy High Entropy Alloys
Moravčík, Igor -- Gamanov, Stepan -- Moravcikova-Gouvea, Larissa -- Kováčová, Zuzana -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich -- Dlouhý, Ivo
Influence of Ti on the Tensile Properties of the High-Strength Powder Metallurgy High Entropy Alloys. Materials [elektronický zdroj], 13. s. 1--18.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded
Lokaj, Ján -- Sahul, Miroslav -- Sahul, Martin -- Hajdúchová, Zora
Investigation of properties of Cu-Al bimetals explosively welded. In SEMDOK 2020, 25th International Seminar of Ph.D. Students. 1. vyd. Žilina,: University of Žilina, 2020, s. 76--81. ISBN 978-80-554-1643-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics
Janek, Marián -- Žilinská, Veronika -- Kovár, Vladimír -- Hajdúchová, Zora -- Tomanová, Katarína -- Peciar, Peter -- Veteška, Peter -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Feranc, Jozef -- Omaníková, Leona -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš
Mechanical testing of hydroxyapatite filaments for tissue scaffolds preparation by fused deposition of ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 4932--4938.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie
Ondrejkovičová, Iveta -- Berkeš, Dušan -- Bímová, Paula -- Cagardová, Denisa -- Hájovská, Pavla -- Ház, Aleš -- Hrouzková, Svetlana -- Izakovič, Mario -- Jančovičová, Viera -- Janek, Marián -- Klein, Erik -- Lukeš, Vladimír -- Mackuľak, Tomáš -- Machková, Martina -- Minarovičová, Lucia -- Butor Škulcová, Andrea -- Šmogrovičová, Daniela -- Vizárová, Katarína
Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie. Bratislava,: FCHPT STU, 2020. 185 s. ISBN 978-80-8208-043-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020Podrobnosti
The effect of YB4 addition in ZrB2-SiC composites on the mechanical properties and oxidation performance tested up to 2000 degrees C
Kováčová, Zuzana -- Orovčík, Ľubomír -- Sedláček, Jaroslav -- Bača, Ľuboš -- Dobročka, Edmund -- Kitzmantel, Michael -- Neubauer, Erich
The effect of YB4 addition in ZrB2-SiC composites on the mechanical properties and oxidation performance tested up to 2000 degrees C. Journal of the European Ceramic Society, 40. s. 3829--3843.
články v časopisoch
2020Podrobnosti