24. 10. 2019  2:57 Kvetoslava
Akademický informační systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GABOŠOVÁ, T. -- JANEK, M. Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov
Anglický název: Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - conditons of filaments printability
Český název:
Autor: Tatiana Gabošová
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: aditívna výroba, composite, additive manufacturing, biomaterials, biokeramika, hydroxyapatite, bioceramic, kompozit, FDM, biomateriály, hydroxyapatit
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Tatiana Gabošová
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)