25. 1. 2020  8:17 Gejza
Akademický informačný systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GABOŠOVÁ, T. -- JANEK, M. Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - podmiekny tlačiteľnosti kompozitných filamentov
Anglický názov: Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - conditons of filaments printability
Český názov:
Autor: Tatiana Gabošová
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: aditívna výroba, composite, additive manufacturing, biomaterials, biokeramika, hydroxyapatite, bioceramic, kompozit, FDM, biomateriály, hydroxyapatit
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Tatiana Gabošová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)