21. 10. 2019  0:37 Uršuľa
Akademický informační systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FIALKA, R. -- JANEK, M. Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Príprava a vlastnosti kompozitov na báze hydroxyapatitu pre bioaplikácie s 3D tlačou - vlastnosti kompozitov pri vysokých teplotách
Anglický název: Preparation and properties of Hydroxyapatite based composites for 3D printed bio-applications - composites properties at high temperatures
Český název:
Autor: Roman Fialka
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: biosklo, bioglass, modelovanie depozíciou taveniny, hydroxyapatite, high temperature treatment, HAp, fused deposition modeling, vysokoteplotné spracovanie, hydroxyapatit, FDM
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Roman Fialka
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)