19. 10. 2019  2:06 Kristián
Akademický informační systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČOVÁ, Z. -- BAČA, Ľ. -- NEUBAUER, E. -- SEDLÁČEK, J. -- OROVČÍK, Ľ. -- DOBROČKA, E. -- KITZMANTEL, M. Synthesis of ZrB2 using YSZ and oxidation behavior of its composites with SiC up to 2000 °C. In Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2019, s. 76. ISBN 978-80-971648-7-4.

Originální název: Synthesis of ZrB2 using YSZ and oxidation behavior of its composites with SiC up to 2000 °C
Slovenský název:
Autor: Ing. Zuzana Kováčová (50%)
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (25%)
Erich Neubauer (5%)
Jaroslav Sedláček (5%)
Ing. Ľubomír Orovčík, PhD. (5%)
doc. RNDr. Edmund Dobročka, CSc. (5%)
Michael Kitzmantel (5%)
Pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice
Podnázev:
Od strany: 76
Do strany: 76
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Kováčová
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Institute of Inorganic Chemistry SAS, 2019. ISBN 978-80-971648-7-4.

Originální název: Advanced Research Workshop Engineering Ceramics 2019, Ceramics for people, 12.-16.5.2019, Smolenice
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-971648-7-4
Nakladatel: Institute of Inorganic Chemistry SAS
Místo vydání: Bratislava,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)