14. 10. 2019  13:45 Boris
Akademický informační systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOVÁČOVÁ, Z. -- BAČA, Ľ. -- NEUBAUER, E. -- SEDLÁČEK, J. -- OROVČÍK, Ľ. -- KITZMANTEL, M. Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, s. 479.

Originální název: Characterization and oxidation behaviour of YB4 and its composites
Slovenský název:
Autor: Ing. Zuzana Kováčová (55%)
Ing. Ľuboš Bača, PhD. (25%)
Erich Neubauer (5%)
Jaroslav Sedláček (5%)
Ing. Ľubomír Orovčík, PhD. (5%)
Michael Kitzmantel (5%)
Pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Podnázev:
Od strany: 479
Do strany: 479
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Kováčová
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019.

Originální název: XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Politecnico di Torino
Místo vydání: Torino, Italy,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 28.09.2019 22:21 (Import dat z knihovny)