20. 10. 2019  18:48 Vendelín
Akademický informační systém

Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAJEROVÁ, M. -- GALUSEK, D. Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami. Disertační práce. 2019.

Originální název: Hlinitanové sklá s fotoluminiscenčnými vlastnosťami
Anglický název: Aluminate glasses with photoluminescence properties
Český název:
Autor: Ing. Melinda Majerová, PhD.
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Disertační práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kinetika kryštalizácie, thermal properties, reakcia v tuhej fáze, plameňová syntéza, magnetic properties, Bi3+, glass microspheres, Ni2+, termické vlastnosti, sklené mikroguľôčky, solid-state reaction, crystallization kinetics, flame synthesis, gehlenite, gelenit, magnetické vlastnosti, luminiscencia, luminescence
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Melinda Majerová, PhD.
Poslední změna: 14.09.2019 22:25 (Import dat z knihovny)