Mar 21, 2019   0:59 a.m. Blahoslav
Academic information system

Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 77

PublicationsType of resultYearDetails
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 21--26. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Absorption of ammonia in the melt of ammonium nitrate
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in the melt of ammonium nitrate. Chemical Papers, 72. p. 3119--3128.
articles in magazines2018Details
Absorption of ammonia in the melt of nitrogen–Sulphur containing fertilizer
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in the melt of nitrogen–Sulphur containing fertilizer. Chemical Data Collections, 17. p. 68--74.
articles in magazines2018Details
Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes. Journal of Alloys and Compounds, 738. p. 151--157.
articles in magazines2018Details
Alternatívne využitie popolčeka zo spaľovania
Gettová, Žaneta -- Híveš, Ján
Alternative Use of Ash from Combustion Processes. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Alternatívne využitie popolčeka zo spaľovania
Gettová, Žaneta -- Híveš, Ján
Alternatívne využitie popolčeka zo spaľovania. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 86--87. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Analýza povrchov strešných patín
Zemanová, Matilda -- Jorík, Vladimír -- Kreislová, Kateřina
Surface analysis of roof patinas. In CSTI 2018 Conservation Science, Technology and Industry. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí, Bratislava, 7.-9. marca 2018. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 545--549. ISBN 978-80-8060-435-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Anódové reakcie sulfidov v roztavených soliach
Ambrová, Marta
Anodic reactions of sulphide in molten salts. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 82--83. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of ferrates in wastewater treatment
Zelienka, Peter -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Využitie železanov pri dočisťovaní odpadných vôd. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 95. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of TiB2 for aluminium industry
Benköová, Michaela -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Využitie TiB2 pri výrobe hliníka. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 94. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Colouring of anodized aluminium on Sn basis
Šopová, Barbora -- Zemanová, Matilda
Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comparison of the electrochemical behavior of the selected histones with respect to their ability to catalyze hydrogen evolution at mercury electrode
Wetterová, Anna -- Gál, Miroslav
Porovnanie elektrochemického správania sa vybraných histónov v závislosti na ich schopnosti katalyzovať vylučovanie vodíka na ortuťovej elektróde. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Conservation and restoration of the brass artefact
Košťúr, Roman -- Zemanová, Matilda
Konzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Corrosion behavior of nanocrystalline materials on Ni basis
Zemanová, Matilda -- Ábel, Maroš -- Dobročka, Edmund
Korózne správanie nanokryštalických materiálov na báze Ni. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 96--97. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Corrosion of metals in zinc nitrate hexahydrate and calcium chloride hexahydrate
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana
Corrosion of metals in zinc nitrate hexahydrate and calcium chloride hexahydrate. In Corrosion and surface treatment in industry 2018, 26.-28.9.2018, Vígľaš, SR. Košice: Technická univerzita Košice, 2018, p. 43. ISBN 978-80-553-3402-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Corrosion of Metals in Zinc Nitrate Hexahydrate and Calcium Chloride Hexahydrate
Oravcová, Kristína -- Danielik, Vladimír
Corrosion of Metals in Zinc Nitrate Hexahydrate and Calcium Chloride Hexahydrate. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 51--54.
articles in magazines2018Details
Corrosion resistance of materials used in nuclear power
Bogárová, Edita -- Danielik, Vladimír
Korózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetike. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cyklické korózne skúšky anodicky oxidovaného uhlíka utesneného viacerými metódami
Zemanová, Matilda -- Záchenská, Jana -- Galicová, Tatiana -- Madejová, Jana
Cyclic corrosion testing anodized aluminium sealed with different methods. In Corrosion and surface treatment in industry 2018, 26.-28.9.2018, Vígľaš, SR. Košice: Technická univerzita Košice, 2018, p. 62. ISBN 978-80-553-3402-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradačné procesy organických polutantov
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradačné procesy organických polutantov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 81--82. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of bentazone by ferrates
Baco, Andrej -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Degradácia bentazonu železanmi. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 91. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of micropollutants - psychostimulants in wastewater
Králiková, Eva -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Degradácia mikropolutantov-psychostimulanciá v odpadných vodách. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 90. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Degradation of Organic Pollutants
Fašková, Lucia -- Híveš, Ján
Degradačné procesy organických polutantov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Degradation of Pharmaceuticals from Waste Water by Ferrates(VI)
Laurincová, Daniela -- Híveš, Ján
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of phosphorus on microbially influenced corrosion of zinc
Balážová, Martina -- Zemanová, Matilda
Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Electric scrap - recycling of precious metals
Híveš, Ján -- Kerekeš, Kamil -- Komačka, Miloš
Elektronický šrot - recyklácia drahých kovov. In DANIELIK, V. 60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 42--47. ISBN 978-80-227-4805-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Electrical Conductivity of Low-Temperature Potassium Cryolite Electrolytes Suitable for Innovation of Aluminum Preparation
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrical Conductivity of Low-Temperature Potassium Cryolite Electrolytes Suitable for Innovation of Aluminum Preparation. In Journal of the Electrochemical Society. 2018, p. 7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Electrochemical and AFM study of the interaction of recombinant human cathelicidin LL-37 with various supported bilayer lipid membranes
Gál, Miroslav -- Sokolová, Romana -- Naumowicz, Monika -- Híveš, Ján -- Krahulec, Ján
Electrochemical and AFM study of the interaction of recombinant human cathelicidin LL-37 with various supported bilayer lipid membranes. Journal of Electroanalytical Chemistry, 821. p. 40--46.
articles in magazines2018Details
Electrochemical Characterization of Low-Temperature Molten Mixture Systems Suitable as an Innovation in Aluminum Technology
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical Characterization of Low-Temperature Molten Mixture Systems Suitable as an Innovation in Aluminum Technology. Journal of the Electrochemical Society, 165. p. 14.
articles in magazines2018Details
Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride. Electrochimica Acta, 265. p. 474--479.
articles in magazines2018Details
Electrochemical study of histone at amalgam electrode
Dunajová, Martina -- Gál, Miroslav
Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Electrochemical study of the supported iron oxide catalyst
Gál, Miroslav -- Híveš, Ján -- Horváth, Blažej -- Hronec, Milan -- Navrátil, Tomáš
Electrochemical study of the supported iron oxide catalyst. In NAVRÁTIL, M. -- FOJTA, M. -- SCHWARZOVÁ, K. Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXVIII, Jetřichovice, May 21-May 25, 2018. Ústi nad Labem: Best servis, 2018, p. 57--59. ISBN 978-80-905221-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Electrochemistry of metal-based catalysts
Bodišová, Jana -- Gál, Miroslav -- Soták, Tomáš -- Jurišová, Jana -- Hronec, Milan
Electrochemistry of metal-based catalysts. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 17--20. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných kryolitových elektrolytov
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných kryolitových elektrolytov. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 92--93. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrická konduktivita zmesných NaF-KF‑AlF3 tavenín
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrical conductivity of mixture NaF-KF‑AlF3 melts. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrochemická charakterizácia katalyzátorov na báze pyrofosfátu na oxidáciu furfuralu vo vodnej fáze
Bodišová, Jana -- Soták, Tomáš -- Naumowicz, Monika -- Sokolová, Romana -- Hronec, Milan -- Híveš, Ján -- Gál, Miroslav
Electrochemical characterization of pyrophosphate-based catalysts for the oxidation of furfural in aqueous phase. Journal of Electroanalytical Chemistry, 821. p. 126--130.
articles in magazines2018Details
Elektrochemická charakterizácia nízkoteplotných elektrolytov pre výrobu hliníka
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Danielik, Vladimír
Electrochemical characterization of low-temperature electrolytes for aluminium technology. In The 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2 to 7 September 2018, Bologna, Italy. Lausanne: International Society of Electrochemistry, 2018, p. 1848.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrochemická štúdia heterogénnych katalyzátorov na báze medi na oxidáciu furfuralu na kyselinu maleínovú
Bodišová, Jana -- Soták, Tomáš -- Gál, Miroslav -- Hronec, Milan
Electrochemical study of heterogenous copper-based catalysts for oxidation of furfural to maleic acid. In EFCATS School on Catalysis, Libice, Czech Republic, June 25-29, 2018. Praha: J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, 2018, ISBN 978-80-87351-51-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde
Dunajová, Martina -- Gál, Miroslav
Elektrochemické štúdium histónu na amalgámovej elektróde. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 69--70. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Encapsulation of ferrates - their stability up to time of application
Galovičová, Martina -- Czölderová, Marianna
Inkapsulácia železanov – stabilita týchto materiálov až po dobu ich aplikácie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fabrication of impedimetric biosensor
Drobná, Annamária -- Gál, Miroslav
Konštrukcia impedimetrického biosenzoru. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of bovine histones H1 and H3 at mercury electrode
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav
Štúdium správania sa hovädzích histónov H1 a H3 na ortuťovej elektróde. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of Low-temperature Electrolytes for Inovation Process in Aluminium Production
Červenková, Andrea -- Híveš, Ján
Charakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníka. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Charakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníka
Červenková, Andrea -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Charakterizácia nízkoteplotných taveninových elektrolytov vhodných pre inovácie v procese výroby hliníka. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 73--74. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Impedimetrický biosenzor pre detekciu vírusu chrípky
Melníková, Eva -- Tomčíková, Kornélia -- Květoň, Filip -- Tkáč, Ján -- Gál, Miroslav
Impedimetrický biosenzor pre detekciu vírusu chrípky. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, p. 379--380.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Interaction of ferrate with biomaterial from natural sources
Fašková, Andrea -- Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Interakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojov. In HORNÍK, M. Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018, p. 15--19. ISBN 978-80-8105-925-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Investigation of electrochemical properties of histones H1 and H3
Štrbová, Renáta -- Gál, Miroslav
Sledovanie elektrochemických vlastností histónov H1 a H3. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Iteraction of Ferrates(VI) with Bacteria from Natural Sources
Fašková, Andrea -- Híveš, Ján
Interakcie železanu s baktériami z prírodných zdrojov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Kinetics of conversion reaction of FGD gypsum with ammonium carbonate
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Gabčová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Kinetika konverznej reakcie energosadrovca s uhličitanom amónnym. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 84--85. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kinetics of the conversion reaction of gypsum with ammonium carbonate
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Jurišová, Jana -- Králik, Milan
Kinetics of the conversion reaction of gypsum with ammonium carbonate. Chemical Papers, 72. p. 2631--2639.
articles in magazines2018Details
Konzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktu
Košťúr, Roman -- Zemanová, Matilda
Konzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 75--76. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Korózia zliatiny Ni-Cr-Mo v eutektickom systéme LiF-NaF-KF
Ambrová, Marta
Korózia zliatiny Ni-Cr-Mo v eutektickom systéme LiF-NaF-KF. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 31--38. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI)
Kubiňáková, Emília -- Fašková, Lucia -- Králiková, Eva -- Híveš, Ján -- Mackuľak, Tomáš
Micropollutants in wastewater and their degradation by ferrates (VI). Acta Chimica Slovaca, 11. p. 43--50.
articles in magazines2018Details
Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu
Balážová, Martina -- Zemanová, Matilda
Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 67--68. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Nanoparticles and their potential toxic effects on the environment
Brandeburová, Paula -- Grenčíková, Anna -- Czölderová, Marianna -- Mackuľak, Tomáš
Nanočastice a ich možné toxické účinky na životné prostredie. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 12--18. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ni-W electrodes for alkaline water electrolysis
Ábel, Maroš -- Zemanová, Matilda
Elektródy Ni-W pre alkalickú elektrolýzu vody. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nízko-teplotné elektrolyty pre výrobu hliníka
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján
Low-temperature Electrolytes for Aluminium Production. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Nízkoteplotné elektrolyty pre výrobu hliníka
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Nízkoteplotné elektrolyty pre výrobu hliníka. In Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018. Bratislava: Ústav anorganickej chémie SAV, 2018, p. 5--11. ISBN 978-80-971648-6-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Porovnanie elektrickej konduktivity v nízkoteplotných NaF-AlF3 and KF-AlF3 taveninách
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Comparison of the electrical conductivity in low‑temperature NaF-AlF3 and KF-AlF3 melts. 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic,
articles in magazines2018Details
Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle
Galicová, Tatiana -- Zemanová, Matilda
Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 65--66. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Reaktivita rôznych druhov vápencov vhodných na odsírovanie
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Foltinovič, Tomáš
Reactivity of different types of limestone suitable for desulphurisation. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology, 16.-18.4.2018, Mikulov, Czech Republic. Česko: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-77.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sealing of anodized aluminium alloy AA 1070 on Zr basis
Zemanová, Matilda -- Záchenská, Jana -- Bobok, Marián -- Madejová, Jana
Utesnenie anodicky oxidovanej zliatiny AA1070 na báze zirkónia. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 98. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Study of Electrolytes for Al-Zr Alloy Preparation Suitable for Extreme Applications
Lažo, Filip -- Híveš, Ján
Štúdium elektrolytov na prípravu Al-Zr zliatin vhodných pre extrémne aplikácie. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of low molecular peptides by means of electrochemical methods
Adzimová, Viktória -- Gál, Miroslav
Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of nitrates distribution in food
Kollárová, Eva -- Danielik, Vladimír
Štúdium distribúcie dusičnanov v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Suppression of subcooling of magnesium nitrate hexahydrate and evaluation of corrosion tests of an aluminium container for use in the storage of latent heat energy
Honcová, Pavla -- Pilař, Radim -- Danielik, Vladimír -- Šoška, Peter -- Sádovská, Galina -- Honc, Daniel
Potlačení podchlazení hexahydrátu dusičnanu hořečnatého a vyhodnocení testů hliníkového kontejneru pro využití v oblasti ukládaní latentní tepelné energie. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 26--27. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Surface treatment of metal substrates in the automotive industry
Galicová, Tatiana -- Zemanová, Matilda
Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód
Adzimová, Viktória -- Gál, Miroslav
Štúdium nízkomolekulárnych peptidov pomocou elektrochemických metód. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 71. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Technological aspects of the nitrogen-sulfur fertilizer production
Baďurová, Bronislava -- Danielik, Vladimír
Technologické aspekty výroby dusíkato-sírneho hnojiva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Aluminium that was, is and will be long ... (plenary lecture)
Híveš, Ján
Hliník ktorý bol, je a ešte dlho bude ... (pozvaná pednáška). In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The occrurence of pharmaceuticals and drugs in surface water of Slovakia
Mackuľak, Tomáš -- Czölderová, Marianna -- Grabic, Roman -- Bodík, Igor -- Vojs Staňová, Andrea -- Žabka, Dušan -- Horáková, Ivana
Výskyt liečiv a drog v povrchových vodách Slovenska. In SMOLINSKÁ, M. -- MELNÍK, M. Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2018, p. 91--105. ISBN 978-80-227-4806-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Use of boron-doped diamond electrodes for biosensor fabrication
Sjekelová, Barbora -- Gál, Miroslav
Využitie bórom dopovaných diamantových elektród pre konštrukciu biosenzora. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Utilization of carbon paste electrode for the characterization of supported iron oxide catalysts by linear sweep voltammetry
Gál, Miroslav -- Horváth, Blažej -- Híveš, Ján -- Hronec, Milan
Utilization of carbon paste electrode for the characterization of supported iron oxide catalysts by linear sweep voltammetry. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 86--87. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn
Šopová, Barbora -- Zemanová, Matilda
Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 63--64. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Wettability of TiB2 sutface
Kubiňáková, Emília -- Híveš, Ján -- Benköová, Michaela
Zmáčavosť povrchu TiB2. In DANIELIK, V. 60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok. Bratislava: Spektrum STU, 2018, p. 110--115. ISBN 978-80-227-4805-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zmeny elektrochemickej odozvy histónov H1 a H3 na orťutovej elektróde
Melníková, Eva -- Gál, Miroslav -- Ostatná, V.
Zmeny elektrochemickej odozvy histónov H1 a H3 na orťutovej elektróde. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 77--78. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater
Czölderová, Marianna -- Behúl, Miroslav -- Filip, Jan -- Zajíček, Petr -- Grabic, Roman -- Vojs Staňová, Andrea -- Gál, Miroslav -- Kerekeš, Kamil -- Híveš, Ján -- Ryba, Jozef -- Rybanská, Mária -- Brandeburová, Paula -- Mackuľak, Tomáš
3D printed polyvinyl alcohol ferrate(VI) capsules: Effective means for the removal of pharmaceuticals and illicit drugs from wastewater. In Chemical Engineering Journal. 2018, p. 269--275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details