19. 10. 2019  17:41 Kristián
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALACHOVÁ, K. -- JURÁNEK, I. -- RAPTA, P. -- VALENT, I. -- ŠOLTÉS, L. On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?. Medical Hypotheses, 122. s. 8--9.

Originálny názov: On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects?
Slovenský názov:
Autor: Katarína Valachová (20%)
Ivo Juránek (20%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (20%)
Ivan Valent (20%)
Ladislav Šoltés (20%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Medical Hypotheses
Číslo zväzku (ročník): 122
Od strany: 8
Do strany: 9
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Medical Hypotheses. 2019.

Originálny názov: Medical Hypotheses
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)