7. 12. 2019  0:09 Ambróz
Akademický informační systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PALAMARCIUC, O. -- MILUNOVIC, M N M. -- SIRBU, A. -- STRATULAT, E. -- PUI, A. -- GLIGORIJEVIC, N. -- RADULOVIC, S. -- KOŽÍŠEK, J. -- DARVASIOVÁ, D. -- RAPTA, P. -- ENYEDY, E A. -- NOVITCHI, G. -- SHOVA, S. -- ARION, V B. Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand. New Journal of Chemistry, 43. s. 1340--1357.

Originální název: Investigation of the cytotoxic potential of methyl imidazole-derived thiosemicarbazones and their copper(II) complexes with dichloroacetate as a co-ligand
Slovenský název:
Autor: Oleg Palamarciuc (2%)
Miljan N. M. Milunovic (2%)
Angela Sirbu (2%)
Elena Stratulat (2%)
Aurel Pui (2%)
Nevenka Gligorijevic (2%)
Sinisa Radulovic (2%)
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (26%)
Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (26%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (26%)
Eva A. Enyedy (2%)
Ghenadie Novitchi (2%)
Sergiu Shova (2%)
Vladimir B. Arion (2%)
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: New Journal of Chemistry
Číslo svazku (ročník): 43
Od strany: 1340
Do strany: 1357
Počet stran: 18
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Poslední změna: 23.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

New Journal of Chemistry. 2019.

Originální název: New Journal of Chemistry
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 24.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)