23. 10. 2020  7:04 Alojza
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MILIC, J. -- SCHNEEBERGER, T. -- ZALIBERA, M. -- MILOWSKA, K Z. -- ONG, Q K. -- TRAPP, N. -- RUHLMANN, L. -- BOUDON, C. -- THILGEN, C. -- DIEDERICH, F. Thioether-Functionalized Quinone-Based Resorcin[4]arene Cavitands: Electroswitchable Molecular Actuators. Helvetica Chimica Acta, 102. s. 225.

Originálny názov:
Thioether-Functionalized Quinone-Based Resorcin[4]arene Cavitands: Electroswitchable Molecular Actuators
Slovenský názov:
Autor:
Jovana Milic (10%)
Thomas Schneeberger (3%)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (70%)
Karolina Z. Milowska (2%)
Quy K. Ong (2%)
Nils Trapp (2%)
Laurent Ruhlmann (2%)
Corinne Boudon (2%)
Carlo Thilgen (2%)
Francois Diederich (5%)
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Helvetica Chimica Acta
Číslo zväzku (ročník):
102
Od strany:
225
Do strany: 225
Počet strán:
1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
30.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Helvetica Chimica Acta. 2019.

Originálny názov: Helvetica Chimica Acta
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)