18. 9. 2019  20:14 Eugénia
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OHUI, K. -- AFANASENKO, E. -- BACHER, F. -- TING, R L X. -- ZAFAR, A. -- BLANCO-CABRA, N. -- TORRENTS, E. -- DŐMŐTOR, O. -- MAY, N V. -- DARVASIOVÁ, D. -- ENYEDY, É A. -- POPOVIĆ-BIJELIĆ, A. -- REYNISSON, J. -- RAPTA, P. -- BABAK, M V. -- PASTORIN, G. -- ARION, V B. New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action. Journal of medicinal chemistry, 62. s. 512--530.

Originálny názov: New Water-Soluble Copper(II) Complexes with Morpholine-Thiosemicarbazone Hybrids: Insights into the Anticancer and Antibacterial Mode of Action
Slovenský názov:
Autor: Kateryna Ohui (2%)
Eleonora Afanasenko (2%)
Felix Bacher (2%)
Rachel Lim Xue Ting (2%)
Ayesha Zafar (2%)
Nuria Blanco-Cabra (2%)
Eduard Torrents (2%)
Orsolya Dőmőtor (2%)
Nóra V. May (2%)
Ing. Denisa Darvasiová, PhD. (35%)
Éva A. Enyedy (2%)
Ana Popović-Bijelić (2%)
Johannes Reynisson (2%)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (35%)
Maria V. Babak (2%)
Giorgia Pastorin (2%)
Vladimir B. Arion (2%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of medicinal chemistry
Číslo zväzku (ročník): 62
Od strany: 512
Do strany: 530
Počet strán: 19
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Darvasiová, PhD.
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of medicinal chemistry. 2019.

Originálny názov: Journal of medicinal chemistry
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)