18. 10. 2019  0:58 Lukáš
Akademický informační systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMUNKOVÁ, M. -- VALKO, M. Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 17.

Originální název: Prospective Copper(II) Metallodrugs with Redox Cycling and Intercalating Functionalities
Slovenský název:
Autor: Ing. Miriama Šimunková (90%)
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (10%)
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Podnázev:
Od strany: 17
Do strany: 17
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miriama Šimunková
Poslední změna: 25.05.2019 22:24 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019.

Originální název: The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Glasgow
Místo vydání: Glasgow,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)