22. 9. 2019  8:31 Móric
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARBIERIKOVÁ, Z. -- HAJDU, T. -- BREZOVÁ, V. -- ŽERJAV, G. -- DJINOVIC, P. -- PINTAR, A. Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study. In New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019, s. 14. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov: Promising TiO2-Bi2O3 composite photocatalyst - EPR study
Slovenský názov:
Autor: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (40%)
Bc. Tomáš Hajdu (10%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (20%)
Gregor Žerjav (10%)
Petar Djinovic (10%)
Albin Pintar (10%)
Pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: New trends in photo and electro catalysis
Podnázov:
Od strany: 14
Do strany: 14
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

New trends in photo and electro catalysis. Praha,: University of chemistry and technology, 2019. ISBN 978-80-7592-041-6.

Originálny názov: New trends in photo and electro catalysis
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7592-041-6
Vydavateľ: University of chemistry and technology
Miesto vydania: Praha,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)