19. 10. 2019  14:31 Kristián
Akademický informační systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZALIBERA, M. -- MILIC, J. -- GARCÍA-LOPÉZ, V. -- SAVITSKY, A. -- LUBITZ, W. -- DIEDERICH, F. EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 24.

Originální název: EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery
Slovenský název:
Autor: Ing. Michal Zalibera, PhD. (90%)
Jovana Milic (2%)
Victor García-Lopéz (2%)
Anton Savitsky (2%)
Wolfgang Lubitz (2%)
Francois Diederich (2%)
Pracoviště: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Podnázev:
Od strany: 24
Do strany: 24
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019.

Originální název: The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Glasgow
Místo vydání: Glasgow,
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)