27. 10. 2020  7:56 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZALIBERA, M. -- MILIC, J. -- GARCÍA-LOPÉZ, V. -- SAVITSKY, A. -- LUBITZ, W. -- DIEDERICH, F. EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery. In The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019, s. 24.

Originálny názov:
EPR Insights into the Molecular Gripping Machinery
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Michal Zalibera, PhD. (90%)
Jovana Milic (2%)
Victor García-Lopéz (2%)
Anton Savitsky (2%)
Wolfgang Lubitz (2%)
Francois Diederich (2%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Podnázov:
Od strany:
24
Do strany: 24
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow. Glasgow,: University of Glasgow, 2019.

Originálny názov:
The 52st Annual International Meeting of the Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemistry, 7.-11. April 2019, Glasgow
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
University of Glasgow
Miesto vydania:
Glasgow,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)