17. 10. 2019  12:16 Hedviga
Akademický informační systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DVORANOVÁ, D. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- MAZÚR, M. -- GARCÍA-LÓPEZ, E. -- MARCI, G. -- LUŠPAI, K. -- BREZOVÁ, V. EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 375. s. 100--113.

Originální název: EPR investigations of polymeric and H2O2-modified C3N4-based photocatalysts
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (15%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (15%)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (14%)
Elisa García-López (14%)
Giuseppe Marci (14%)
Ing. Karol Lušpai, PhD. (14%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (14%)
Pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Číslo svazku (ročník): 375
Od strany: 100
Do strany: 113
Počet stran: 14
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2019.

Originální název: Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 25.05.2019 22:25 (Import dat z knihovny)