19. 10. 2019  14:17 Kristián
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAUŠOVÁ, Š. -- RIVA, M. -- BAUDYS, M. -- KRÝSA, J. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- BREZOVÁ, V. Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification. Catalysis Today, 328. s. 178--182.

Originálny názov: Composite materials based on active carbon/TiO2 for photocatalytic water purification
Slovenský názov:
Autor: Šárka Paušová (17%)
Maitheya Riva (16%)
Michal Baudys (17%)
Josef Krýsa (16%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (17%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (17%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Catalysis Today
Číslo zväzku (ročník): 328
Od strany: 178
Do strany: 182
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Catalysis Today. 2019.

Originálny názov: Catalysis Today
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)