16. 10. 2019  13:57 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIŠÁK, A. -- KURÁKOVÁ, L. -- GOFFA, E. -- BREZOVÁ, V. -- GRMAN, M. -- ONDRIAŠOVÁ, E. -- CHOVANEC, M. -- ONDRIAŠ, K. Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage. Molecules, 24. s. 1148.

Originálny názov: Sulfide (Na2S) and Polysulfide (Na2S2) Interacting with Doxycycline Produce/Scavenge Superoxide and Hydroxyl Radicals and Induce/Inhibit DNA Cleavage
Slovenský názov:
Autor: Anton Mišák (14%)
Lucia Kuráková (12%)
Eduard Goffa (12%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (12%)
Marián Grman (12%)
Elena Ondriašová (12%)
Miroslav Chovanec (12%)
Karol Ondriaš (14%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Molecules
Číslo zväzku (ročník): 24
Od strany: 1148
Do strany: 1148
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Molecules. 2019.

Originálny názov: Molecules
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)