15. 9. 2019  18:01 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARCI, G. -- GARCÍA-LÓPEZ, E. -- POMILLA, F R. -- PALMISANO, L. -- ZAFFORA, A. -- SANTAMARIA, M. -- KRIVTSOV, I. -- ILKAEVA, M. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- BREZOVÁ, V. Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes. Catalysis Today, 328. s. 21--28.

Originálny názov: Photoelectrochemical and EPR features of polymeric C3N4 and O-modified C3N4 employed for selective photocatalytic oxidation of alcohols to aldehydes
Slovenský názov:
Autor: Giuseppe Marci (10%)
Elisa García-López (10%)
Francesca Rita Pomilla (10%)
Leonardo Palmisano (10%)
Andrea Zaffora (10%)
Monica Santamaria (10%)
Igor Krivtsov (10%)
Marina Ilkaeva (10%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (10%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (10%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Catalysis Today
Číslo zväzku (ročník): 328
Od strany: 21
Do strany: 28
Počet strán: 8
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Catalysis Today. 2019.

Originálny názov: Catalysis Today
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.05.2019 22:25 (Import dát z knižnice)