19. 9. 2019  6:08 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PUŠKÁROVÁ, I. -- VÉNOSOVÁ, B. -- BUČINSKÝ, L. Theoretical study of macrocyclic nickel complexes. In MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019, s. 79--84. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originálny názov: Theoretical study of macrocyclic nickel complexes
Slovenský názov:
Autor: Ing. Ingrid Puškárová, PhD. (70%)
Ing. Barbora Vénosová (10%)
doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (20%)
Pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Podnázov:
Od strany: 79
Do strany: 84
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Ingrid Puškárová, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MELNÍK, M. -- SEGĽA, P. -- TATARKO, M. Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovak Chemical Society, 2019. ISBN 978-80-8208-014-1.

Originálny názov: Progressive Trends in Coordination, Bioinorganic and Applied Inorganic Chemistry, XXVII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry, 2.-7.6.2019, Smolenice
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (34%)
prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. (33%)
Ing. Miroslav Tatarko, PhD. (33%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-8208-014-1
Vydavateľ: Slovak Chemical Society
Miesto vydania: Bratislava,
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)