17. 10. 2019  14:35 Hedviga
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MILATA, V. -- ŠVÉDOVÁ, A. -- BARBIERIKOVÁ, Z. -- HOLÚBKOVÁ, E. -- ČIPÁKOVÁ, I. -- CHOLUJOVÁ, D. -- JAKUBÍKOVÁ, J. -- PÁNIK, M. -- JANTOVÁ, S. -- BREZOVÁ, V. -- ČIPÁK, Ľ. Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives. International Journal of Molecular Sciences, 20. s. 2169.

Originálny názov: Synthesis and Anticancer Activity of Novel 9-O-Substituted Berberine Derivatives
Slovenský názov:
Autor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (20%)
Ing. Alexandra Švédová (10%)
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (10%)
Ing. Eva Holúbková (10%)
Ingrid Čipáková (5%)
Dana Cholujová (5%)
Jana Jakubíková (5%)
Miroslav Pánik (5%)
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. (10%)
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (10%)
Ľuboš Čipák (10%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: International Journal of Molecular Sciences
Číslo zväzku (ročník): 20
Od strany: 2169
Do strany: 2169
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Molecular Sciences. 2019.

Originálny názov: International Journal of Molecular Sciences
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)