16. 10. 2019  13:37 Vladimíra
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MILIC, J. -- SCHNEEBERGER, T. -- ZALIBERA, M. -- DIEDERICH, F. -- BOUDON, C. -- RUHLMANN, L. Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping. Electrochimica Acta, 313. s. 544--560.

Originálny názov: Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping
Slovenský názov:
Autor: Jovana Milic (10%)
Thomas Schneeberger (5%)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (70%)
Francois Diederich (5%)
Corinne Boudon (5%)
Laurent Ruhlmann (5%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Electrochimica Acta
Číslo zväzku (ročník): 313
Od strany: 544
Do strany: 560
Počet strán: 17
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michal Zalibera, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Electrochimica Acta.

Originálny názov: Electrochimica Acta
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)