14. 10. 2019  2:55 Boris
Akademický informačný systém

Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BREZA, M. QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions. Polyhedron, 165. s. 17--21.

Originálny názov: QTAIM study of Al-Al bonding in [LiAl2H4](-) complex anions
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (100%)
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Polyhedron
Číslo zväzku (ročník): 165
Od strany: 17
Do strany: 21
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Martin Breza, CSc.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Polyhedron.

Originálny názov: Polyhedron
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)